Úvod ZŠ sv. Dominika Savia

ZŠ sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom 01841

Profil školy

Webová stránka školy:

Mesto:
Dubnica nad Váhom

Adresa:
Školská 386,
Dubnica nad Váhom
01841

Účasť školy v moduloch:

Výsledky školy:

Zoznam registrovaných učiteľov:

Zoznam príspevkov podľa modulov:

Škola v akcii
Ekodetektívi v službách prírody
Ekohliadka v akcii
Neseparujme sa, separujme odpad! /zriadenie biokompostoviska/
Objavme energiu!
Ekohliadka na stope učiteľom
Šiestaci - naši mladí energetici
Nelikvidujme, recyklujme!
My sa chladu nebojíme, my si školu zateplíme!
Energiu načerpáme, zadarmo ju pritom máme!
Moderné vyučovanie
Recyklátor
Model ekologického pasívneho domu s priľahlými objektmi a s publikáciou
Cesta za hľadaním obnoviteľných prírodných zdrojov energie
Energeťáčik
Hlási sa Energo štúdio!
Cesta za hľadaním moderných alternatívnych zdrojov energie
Recykluj papier, noviny, ochrániš lesné dreviny!
Štyria proti štyrom
Kto nešetrí, ide von z hry!
Keď puzzle zložíš a pexeso otočíš, energiou šetriť sa naučíš!
Ekologický a energetický kalendár
Výroba kŕmidiel z odpadu - z plastových fliaš
Eko karneval
Interaktívna energo škola
Nikto nevie všetko
Odpad triediš? Dobre robíš! Je to veľké spasenie pre životné prostredie!
Ekoenergokarneval
Veterné vrtuľky
Ekodom
Pokusy a videá
Premena veternej energie na elektrickú energiu
Vydávanie energie pri dýchaní naklíčených semien hrachu
Potreba slnečnej energie na tvorbu škrobu
Uvoľňovanie a spotreba tepla pri chemickej reakcii
Výmena tepla medzi teplejším a chladnejším telesom
Šírenie tepla - energia z čaju
Energia z bioplynu
Biokompostovisko
Vodná turbína
Energia z biologického odpadu
Veľa tepla alebo veľa svetla?
Statická energia
Geotermálna energia
Pohybová energia
Model generátora
Netradičné druhy energie - zvuk
Vysávač zadarmo

Účasť v celkovej súťaži

Ročník Účasť
Energia v našej škole škola sa celkovej súťaže zúčastnila
Energia v našom meste škola sa celkovej súťaže nezúčastnila

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie