Úvod Odborné vyučovanie Zdroje energie Energia z vetra
Pre zobrazenie animacie si sitahnite Flash player

Energia z vetra

Vietor sa oddávna používa ako zdroj energie. V minulosti bol využívaný napríklad pri veterných mlynoch na mletie obilia, či prečerpávanie vody alebo na pohon lodí pri plachetniciach. Dnes vietor pomocou zariadení – veterných turbín - dokáže vyrábať elektrickú energiu. Veterné elektrárne využívajú energiu prúdenia vzduchu na výrobu elektriny.

Viac veterných turbín v spoločnej lokalite vytvára veterný park, resp. veternú farmu. Prvý veterný park na Slovensku bol uvedený do prevádzky v roku 2003 pri obci Cerová. Tvoria ho štyri turbíny.

Vhodnými miestami na využitie veternej energie sú také územia, kde je priemerná ročná rýchlosť vetra vo výške merania 60 metrov minimálne 6,0 m/s.

Vhodné oblasti pre inštalovanie veterných elektrární ležia v horských oblastiach a na nížinách. Výstavba veterných turbín je vylúčená na územiach národných parkov. V podmienkach Slovenska môžeme konštatovať, že existuje relatvne dosť vhodných lokalít na výstavbu veterných parkov. Treba však spomenúť, že okrem dobrých veterných podmienok, rozhodujúcim faktorom pre výstavbu veterného parku je aj možnosť pripojenia do distribučnej siete, nezasahovanie do chránených krajinných území a členitosť osídlenia jednotlivých území. Veterná energia je za posledných 10 rokov okrem zemného plynu najrýchlejšie rastúcim zdrojom energie v EÚ.

Pri navrhovaní turbín je zvyčajne potrebné zistiť dve veci : koľko energie potrebujeme a aká je priemerná rýchlosť vetra v danom mieste vo výške rotora turbíny. Veterné turbíny kriticky závisia na polohe a dostatku vetra.

Bežne sa veterné turbíny umiestňujú na kopcoch a miestach vyčnievajúcich nad okolitým terénom. Býva výhodné, keď je turbína umiestnená v smere prevládajúcich vetrov s minimom prekážok v jej okolí.

Malé veterné turbíny je tiež možné využiť na prípravu teplej vody. Tieto zariadenia dodávajú jednosmerný prúd, ktorý využíva elektrická špirála umiestnená v zásobníku vody. Špirála vodu ohrieva, pričom zásobník tu funguje ako batéria skladujúca energiu.

Mechanizmus animácie

 1. Vietor - Vietor (energia vzduchu) naráža na listy rotora.
 2. Stožiar (Veža) – Vrtuľa s generátorom sú upevnené na stožiari (niekedy nazývanom aj veža). Stožiar je vyrobený z ocele alebo betónu. Výška stožiara môže byť až 120 metrov.
 3. Listy rotora - Sila vetra roztočí listy rotora. Listy sú tvarované tak, aby vznikla potrebná vztlaková sila uvádzajúca rotor do pohybu. Listy rotora sú schopné sa natáčať podľa toho, akým smerom fúka vietor, aby zachytávanie jeho energie bolo čo najúčinnejšie. Majú väčšinou dĺžku od 25 do 50 metrov.
 4. Rotor (vrtuľa) – Rotor tvoria listy rotora uchytené v náboji. Je to časť veternej elektrárne, ktorá sa roztáča. Pri rotore je zabezpečené, aby sa natáčal oproti vetru aj počas zmien smeru vetra. Pri víchrici rotor zastavia brzdy, ináč by došlo k zničeniu zariadenia. Kinetická energia, ktorá vznikne v rotore je ďalej prenášaná na prevodovku a do generátora.
 5. Prevodovka – Je zariadenie, ktoré umožňuje optimálne otáčky generátora. Prevodovka je hriadeľom spojená s generátorom. Niektoré veterné elektrárne fungujú bez prevodovky, a to hlavne kvôli zníženiu hlučnosti elektrárne.
 6. Gondola – Gondola je strojovňou veternej turbíny. Má schopnosť spolu s rotorom sa natáčať v smere, ktorým prúdi vietor. Vďaka tomu listy rotora zachytia vždy najväčšiu energiu vzduchu.
 7. Generátor - V generátore sa kinetická energia transformuje na elektrickú energiu, ktorá je vedená do podzemného kábla a ďalej dodávaná cez elektrické vedenie do elektrickej siete. Poznáme tri základné typy generátorov – jednosmerný, synchrónny a asynchrónny.
Výhody Nevýhody
 • vietor je obnoviteľný zdroj energie,
 • veterná elektráreň pri svojej prevádzke neprodukuje žiadne emisie,
 • pri budovaní veternej turbíny sa zastavia minimálna plocha, po skončení jej prevádzky sa dá ľahko zlikvidovať bez stôp v krajine,
 • energetická náročnosť vybudovania elektrárne je v porovnaní s inými technológiami veľmi nízka, najmä ak sú turbíny vyrobené priamo v krajine, kde sú inštalované.
 • veterná energia má malú koncentráciu – treba výstavbu mnohých turbín,
 • výkon turbíny je ovplyvnený intenzitou vetra,
 • elektrárne vplývajú na okolitú krajinu - vtáctvo, netopiere, rastliny tým, že narúšajú ich prirodzené biotopy; napríklad zasahujú do oblastí, cez ktoré migrujú vtáky,
 • na výrobu turbíny sa spotrebuje veľké množstvo materiálu.
 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie