Úvod Odborný výcvik

Odborný výcvik

Odborný výcvik

Cieľom odborného výcviku na stredných odborných školách je upevnenie odborných vedomostí získaných na teoretickom vyučovaní a osvojenie si odborných zručností potrebných k výkonu prác, ktoré sú potrebné na výkon určitého remesla, k správnej voľbe pracovných a technologických postupov pri používaní vhodných pracovných pomôcok, náradia, nástrojov, mechanizačných prostriedkov, rozvinutiu schopnosti zrakovej kontroly vykonávaných prác, k získaniu zodpovednosti za zverené materiálne hodnoty, kvalitu hotovej práce a za plnenie úloh podľa technologických pravidiel a technických noriem tak, aby žiak bol schopný v závere prípravy podávať dobrý výkon pracovných činností.

V tejto sekcii budeme postupne pridávať praktické cvičnia, ktoré majstri odborného výcviku budú môcť použiť v rámci odbornej prípravy.

Zatiaľ si môžete pozrieť animácie o tom, ako fungujú rôzne energetické zariadenia:

 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie