Úvod Energia v škole

Energia v škole

V siedmych miestnostiach v 3D prevedení nájdete vyše 60 tipov ako efektívne a úsporne zachádzať s energiou nielen v škole. Nájdete tu energetické opatrenia v týchto miestnostiach a okolí školy:

Energetické opatrenia sú zreteľne popísané vrátane uvedenia finančnej náročnosti na ich realizáciu. Tak ako v iných častiach platformy, aj tu je priestor pre vás, aktívnych učiteľov a žiakov, aby ste pridávali vlastné riešenia ako šetriť energiou, inštalovať moderné technológie alebo motivovať k environmentálnemu správaniu. 

 

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie