Úvod Energia v škole Chodby

Miestnosť: Chodby

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Časová náročnosť EO
Finančná náročnosť EO
Šetrenie elektrickej energie na našej škole

- zatepľovanie budovy školy - výmena okien za plastové - aktivity realizované v rámci tried - výmena obyčajných žiaroviek za úsporné - šetrenie energií v sociálnych zariadeniach - usporiadanie besiad s tématikou šetrenia energi...

Autor: PaedDr. Ľubica Machavová  Škola: Základná škola s materskou školou Cinobaňa Mesto: Cinobaňa Pridané: 29 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1316x

 

Opatrenia na zníženie nákladov na energie na našej škole

Netesné dvere do priestoru školských šatní spôsobovali prenikanie únik tepla a prenikanie chladného vzduchu od hlavnej brány školy. Výmenou za moderné dvere s kvalitným tesnením sa priestor šatní žiakov stal nielen teplejší, ale a...

Autor: Ing. Marta Rovná  Škola: Základná škola Mesto: Bratislava 2 - Ružinov Pridané: 26 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1396x

 

Triedenie a recyklácia odpadu

Počas školského roka žiaci a rodičia zbierali papier a elektronický Odpad,ktorý sme pravidelne odovzdávali do zberných firiem. V triedach sme zaviedli separovanie 4 položiek - papier,plasty, bioodpad a tetrapaky. Znížili sme množstvo n...

Autor: Ing. Eva Berecinová  Škola: Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64, 072 02 Mesto: Tušická Nová Ves Pridané: 25 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1348x

 

Separovanie a recyklácia odpadu v našej obci

V rámci separovania a recyklácie odpadu v našej obci sme sa zamerali na podporu ochrany životného prostredia prostredníctvom: - získavania informácií v rámci vyučovania, - osvety pre širšiu verejnosť v rámci akcie ENERGIA V NAŠEJ OB...

Autor: Mgr. Gabriela Šurínová  Škola: Základná škola Mesto: Jedľové Kostoľany Pridané: 24 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1630x

 

Šetrenie energie v našej škole

Na základe zistených informácii na platforma.ekofond.sk o šetrení energie žiaci vytvorili prezentáciu, ktorá zachytáva možnosti šetrenia energie v našej škole a v domácnosti....

Autor: Mgr. Miroslav Straško  Škola: Základná škola Mesto: Poltár Pridané: 23 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1393x

 

Šetríme náš les

Žiaci školy si po získaní potrebných vedomostí z ručnej výroby papiera nacvičovali vlastnú výrobu papiera, ktorú následne učili svojich spolužiakov a obyvateľov obce; prezentovali výrobky z ručne vyrábaného papiera. Aktivitou sme...

Autor: Bc. Emília Hrúzová  Škola: Základná škola Mesto: Jedľové Kostoľany Pridané: 23 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1708x

 

Zateplenie spojovacej chodby a vestibulu

Rozhodli sme sa nájsť spôsob, ako znížiť straty energie, znížiť energetickú náročnosť budovy. Zistili sme, že najväčšie straty energie sú v prechodovej chodbe medzi budovami školy a v školskom vestibule. Tento problém sa dá vyri...

Autor: RNDr. Oľga Malíková  Škola: Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855/12 Mesto: Nové Mesto nad Váhom Pridané: 19 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1343x

 

Ja šetrím, šetri aj ty!

Naučiť sa šetriť a chrániť prírodu prostredníctvom malých energetických opatrení v domácnosti....

Autor: Mgr.Martina Kullová  Škola: Základná škola Svrčinovec 336 Mesto: Svrčinovec Pridané: 22 Marec 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1509x

 

Nesvietime, no my pracujeme!

Nesvietime, no my pracujeme! Tento názov sme prispôsobili výroku - Hodina Zeme. Toto posolstvo vysvetľuje, že aj malé energetické opatrenia realizované v škole, v rodine, komunite majú pre spoločnosť veľký význam. Je to o chcení zamy...

Autor: Ing. Danica Peťková  Škola: Základná škola Mesto: Detva Pridané: 14 Marec 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1565x

 

Zelené kilometre

Cieľom je poukázať na problémy spojené so zvyšujúcou sa mestskou automobilovou dopravou. Medzi najväčšie negatívne vplyvy motorovej dopravy v mestách patrí •zhoršovanie kvality ovzdušia •zvyšovanie miery hluku •rastúca úmr...

Autor: Mgr. Janka Lörinczová Hauptvógelová  Škola: ZŠ Benkova Mesto: Nitra Pridané: 19 Február 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1407x

  «Začiatok | Predch 1 2 3 4Ďalej | Koniec»

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie