Úvod Energia v škole Chodby

Miestnosť: Chodby

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Časová náročnosť EO
Finančná náročnosť EO
Economy light

Výmena starých žiaroviek za ekologické LED žiarovky.Výmena bola realizovaná v spolupráci s firmou V-elektra a podporou samosprávy v zastúpení primátora mesta Andreja Hrnčiara.Samotnej výmene predchádzala analýza efektívnosti,do ktore...

Autor: Mgr.,Dušan, Haško  Škola: Evanjelická spojená škola Mesto: Martin Pridané: 18 Február 2013   Hodnotenie: Páči sa: 588x

 

My sa chladu nebojíme, my si školu zateplíme!

V mesiaci január žiaci 4.ročníka merali teplotu na 2 chodbách školy, kde nie sú vymenené okná. Na jednej z chodieb zateplili dvere a dvere na druhej chodbe ostali nezateplené. Žiaci porovnávali teplotu na oboch chodbách. Žiaci 9.ročn...

Autor: Mgr.Darina Drusová  Škola: ZŠ sv. Dominika Savia Mesto: Dubnica nad Váhom Pridané: 14 Február 2013   Hodnotenie: Páči sa: 907x

 

Šetrenie na našej škole

súhrn činností na našej škole poeticky...

Autor: Ing. Stanislav Jurko  Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou Mesto: Hanušovce nad Topľou Pridané: 29 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 700x

 

Tríbečská sa farbí do zelena

"Tríbečská sa farbí do zelena" je komplexný projekt, ktorý zastrešuje viacero aktivít, niektoré sú bližšie popísané v samostatných moduloch. Do projektu sa aktívne zapojili žiaci 3. až 9. ročníka. Tento projekt priamo nadväzuje n...

Autor: RNDr., Viera, Glosová  Škola: Základná škola Tribečská Mesto: Topoľčany Pridané: 29 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 627x

 

Elektrožrúti v akcii

Hľadanie spotrebičov, ktoré v najväčšej miere ovplyvňujú spotrebu elektrickej energie v škole....

Autor: PaedDr. Milan Križan  Škola: Základná škola s materskou školou Mesto: Zborov nad Bystricou Pridané: 29 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 621x

 

Separuj a šetri

Starší študenti postupne odprezentovali v každej triede prezentáciu zameranú na úsporu energie po ktorej nasledovala krátka diskusia. Triedy boli následne vybavené košmi na separovanie odpadu (papier, plast, zmiešaný odpad). Žiaci tiež...

Autor: RNDr., Viera, Glosová  Škola: Základná škola Tribečská Mesto: Topoľčany Pridané: 29 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 617x

 

Odpady a recyklácia

Zníženie ekologickej stopy triedením a zberom odpadu. ...

Autor: Mgr. Martina Sedláková  Škola: Základná škola Mesto: Jedľové Kostoľany Pridané: 29 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 556x

 

Ako ušetríme

Šetrenie elektrickej energie a zníženie finančných nákladov školy - výmenou klasických žiaroviek za úsporných žiariviek....

Autor: Mgr. Gabriela Šurínová  Škola: Základná škola Mesto: Jedľové Kostoľany Pridané: 29 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 622x

 

Svietime lepšie a lacnejšie

Zistiť, akú úsporu vyjadrenú v € i v kWh dosiahneme v škole výmenou klasických žiaroviek za úsporné žiarivky v školskej jedálni a na chodbách školy....

Autor: Mgr. Valéria Kocúrová  Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce Mesto: Michalovce Pridané: 28 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 532x

 

Symbolické zašívanie ozónovej diery

Vytvárať v deťoch kladný vzťah k prírode a vzbudiť u detí záujem o problematiku ochrany životného prostredia. Básnik Andrej Sládkovič napísal: ...beda kto v mori vidí iba vodu,kto nepočuje nemú prírodu, kto v skalách vidí iba sk...

Autor: Ing.Monika Kasakova  Škola: ZŠ Klokočov Ústredie 976, O23 22 Mesto: Klokočov Pridané: 28 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 490x

  «Začiatok | Predch 1 2 3 4 Ďalej | Koniec»

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie