Úvod Energia v škole Chodby

Miestnosť: Chodby

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Časová náročnosť EO
Finančná náročnosť EO
My sa chladu nebojíme, my si školu zateplíme!

V mesiaci január žiaci 4.ročníka merali teplotu na 2 chodbách školy, kde nie sú vymenené okná. Na jednej z chodieb zateplili dvere a dvere na druhej chodbe ostali nezateplené. Žiaci porovnávali teplotu na oboch chodbách. Žiaci 9.ročn...

Autor: Mgr.Darina Drusová  Škola: ZŠ sv. Dominika Savia Mesto: Dubnica nad Váhom Pridané: 14 Február 2013   Hodnotenie: Páči sa: 907x

 

Ekohliadka v akcii

Aktivita "Ekohliadka v akcii"bola založená na vyhlásení súťaže o najekologickejšiu a najšetrnejšiu triedu. Po zverejnení súťažných pravidiel a podmienok súťaže bola zriadená školská ekohliadka, ktorá denne bodovala a monitorova...

Autor: Mgr.Darina Drusová  Škola: ZŠ sv. Dominika Savia Mesto: Dubnica nad Váhom Pridané: 26 December 2011   Hodnotenie: Páči sa: 905x

 

Separovanie a recyklácia odpadu v našej obci

V rámci separovania a recyklácie odpadu v našej obci sme sa zamerali na podporu ochrany životného prostredia prostredníctvom: - získavania informácií v rámci vyučovania, - osvety pre širšiu verejnosť v rámci akcie ENERGIA V NAŠEJ OB...

Autor: Mgr. Gabriela Šurínová  Škola: Základná škola Mesto: Jedľové Kostoľany Pridané: 24 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 890x

 

Vedomostný test + prieskum tried na stránka školy - ŠETRENIE ENERGIOU

Žiaci tried (ako celok)sa mali možnosť otestovať a získať body do celkovej súťaže medzi triedami.Test má v sebe prieskumnú časť,4 nebodovateľné otázky, slúžiace k zistenie stavu zapojenia tried do súťaže. Najvýznamnejšia z nic...

Autor: Ing. Stanislav Jurko  Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou Mesto: Hanušovce nad Topľou Pridané: 26 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 810x

 

Šetríme náš les

Žiaci školy si po získaní potrebných vedomostí z ručnej výroby papiera nacvičovali vlastnú výrobu papiera, ktorú následne učili svojich spolužiakov a obyvateľov obce; prezentovali výrobky z ručne vyrábaného papiera. Aktivitou sme...

Autor: Bc. Emília Hrúzová  Škola: Základná škola Mesto: Jedľové Kostoľany Pridané: 23 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 768x

 

Ekotruhličenie /recyklobox/

Výtvarná aktivita /recyklovanie/, ako urobiť z ničoho/odpad/ - niečo /krásne, estetické krabice, boxy,truhlice/.Druhotné využitie separovaného odpadu, konkrétne - kartónov, krabíc a plastových fliaš....

Autor: Mgr. Adriana Václavková  Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou Mesto: Hanušovce nad Topľou Pridané: 27 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 719x

 

Šetrenie na našej škole

súhrn činností na našej škole poeticky...

Autor: Ing. Stanislav Jurko  Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou Mesto: Hanušovce nad Topľou Pridané: 29 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 700x

 

Súťaž v šetrení elektrinou a teplom + zber bateriek

Žiaci celej školy sa zúčastnili SÚŤAŽE V ŠETRENÍ ELEKTRICKOU ENERGIOU A TEPLOM. Šetrenie každodenne kontrolovala 3-členná hliadka "EnergoPátrači" z rôznych tried(počas mesiaca február),kontrolovali vypínanie svetiel v triedach, p...

Autor: Ing. Stanislav Jurko  Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou Mesto: Hanušovce nad Topľou Pridané: 26 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 691x

 

Vdýchnuť veciam nový život /umelecká recyklácia/

Umelecká recyklácia - naše recyklačné aktivity sa začali objavom v starom sklade. Objavila som staré, nepotrebné, polámané stoličky, ktoré už čakala iba likvidácia/spálením?/. Veľmi ma zaujal ich tvar, spomenula som si na dtstvo, ke...

Autor: Mgr. Adriana Václavková  Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou Mesto: Hanušovce nad Topľou Pridané: 26 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 668x

 

Baterkománia /výtvarne aktivity a hry, happening/

Zber starých použitých bateriek. žiaci zberali a prinášali do školy staré použité baterky. Zrazu ich bolo veľmi veľa, deti nosili a nosili. Dokonca ich to tak nadchlo,že sme to nazvali BATERKOMÁNIOU. V čase zberu a kopenia, deti zistil...

Autor: Mgr. Adriana Václavková  Škola: Základná škola Hanušovce nad Topľou Mesto: Hanušovce nad Topľou Pridané: 27 Marec 2012   Hodnotenie: Páči sa: 654x

  «Začiatok | Predch 1 2 3 4Ďalej | Koniec»

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie