Úvod Zapojené školy Základná škola Svrčinovec 336

Základná škola Svrčinovec 336, 336 336, Svrčinovec 2312

Profil školy

Webová stránka školy:
www.zssvrcinovec.sk

Mesto:
Svrčinovec

Adresa:
336 336,
Svrčinovec
2312

Účasť školy v moduloch:

Výsledky školy:

Zoznam registrovaných učiteľov:

Zoznam príspevkov podľa modulov:

Škola v akcii
Nemusia byť všetky svetlá rozsvietené ako na Titanicu
Ja šetrím, šetri aj ty!
Moderné vyučovanie
Energia na každom kroku
Energia a ekológia v našej dedine
Pokusy a videá
Tuhnutie sadry- exotermické reakcie v bežnom živote
Kysnutie cesta- exotermické reakcie v bežnom živote
Reakcia kovu s kyselinou- exotermická reakcia

Účasť v celkovej súťaži

Ročník Účasť
Energia v našej škole škola sa celkovej súťaže zúčastnila
Energia v našom meste škola sa celkovej súťaže nezúčastnila

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie