Úvod Rôzne Reakcia kovu s kyselinou- exotermická reakcia

Reakcia kovu s kyselinou- exotermická reakcia

Pridané: 29.12.11 Názov: Reakcia kovu s kyselinou- exotermická reakcia
Autor: Mgr.Martina Kullová
Škola: Základná škola Svrčinovec 336, Svrčinovec

Perex:
Reakcia zinku s kyselinou chlorovodíkovou je dobre známa pre žiakov ZŠ ako ukážková príprava vodíka. Priebeh tejto reakcie môžme využiť aj ako príklad exotermickej reakcie.

Predmety:
Fyzika, Chémia

Vek: 12+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: granulovaný zinok, kyselina chlorovodíková, skúmavka, stojan na skúmavky, kadička, teplomer

Cieľ:

Chápať reakciu kovu s kyselinou nie len ako prípravu vodíka alebo ako redoxnú reakciu, ale aj ako exotermickú reakciu.

Metodický postup:

1. Motivačný rozhovor so žiakmi

Pri akej príležitosti sme sa stretli s reakciou zinku s kyselinou chlorovodíkovou? Čo bolo zaujímavé na tejto reakcii?

Teraz sa pozrieme na túto reakciu z iného pohľadu.

2. Teória

Priebeh chemickej reakcie vyjadruje schéma:

zinok + kyselina chlorovodíková reaguje za vzniku vodík + chlorid zinočnatý + teplo

3. Pokus

  • Do skúmavky opatrne nalejeme 5 ml 20 perc. kyseliny chlorovodíkovej.
  • Odmeriame jej teplotu a zapíšeme./ pozn. musíme merať teplotu kyseliny popredu, pretože sa v priebehu reakcie rýchlo zvyšuje/
  • Do skúmavky s kyselinou chlorovodíkovou vložíme 2 granulky zinku.
  • Pozorujeme priebeh chemickej reakcie.
  • Po 3 min odmeriame teplotu a zapíšeme.
  • Namerané teploty porovnáme.

4. Výstup z pokusu

V priebehu chemickej reakcie sa uvolňuje teplo. Ide o exotermickú reakciu.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Zaujímavé prepojenie chemického pokusu a témy energia. Aktivite by pomohlo zapojenie väčšieho počtu žiakov nejakými inovatívnymi motivačnými prvkami."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie