Úvod Klimatické zmeny

Pokusy: Klimatické zmeny

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Predmety
Jazyk a komunikácia

Clovek a príroda


Umenie a kultúra


Matematika a práca s informáciami

Človek a spoločnosť


Zdravie a pohyb
Príroda a spoločnosť

Človek a hodnoty

Človek a svet práce
Vek
Trvanie
Miesto

Skleníkový efekt

Najjednoduchší spôsob ako deťom priblížiť skleníkový efekt je uskutočniť ho pred ich vlastnými očami. Diskutovať s nimi o dôsledkoch tohto javu a zamý

Autor: RNDr. Anna Macková  Škola: ZŠ s MŠ Pliešovce Pridané: 15 Máj 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 953x

 

Naša meteostanica

Pri príležitosti medzinárodného Dňa metereológie (23.3.2013) sme otvorili našu metereologickú stanicu v areáli školy. Meracie zariadenia sme si vyrobi

Autor: Mgr. Martina Sedláková  Škola: Základná škola Pridané: 25 Apríl 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1333x

 

Zachytávanie prachových častíc

Pomôcka na zachytávanie prachových častís použitá a umiestnená pod meteorologickou stanicou v areáli našej školy. Jednoduché zisťovanie koncentrácie

Autor: Mgr. Ľubica Valová  Škola: Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855/12 Pridané: 18 Apríl 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1008x

 

Ako sa topí ľad

Motivačný pokus s pozorovaním hladiny pri topení ľadu vedie učiteľov a žiakov k diskusii o tom, čo spôsobuje zvyšovanie hladiny oceánov a dôsledkoch t

Autor: RNDr. Anna Macková  Škola: ZŠ s MŠ Pliešovce Pridané: 08 Apríl 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 994x

 
	Slnko - zdroj energie

Slnko - zdroj energie

Slnko vzdialené od Zeme necelých 150.000 miliónov km nám dennodenne bezplatne dodáva množstvo využiteľnej energie. Na rozdiel od fosílnych palív ako

Autor: Ing.Monika Kasakova  Škola: ZŠ Klokočov Ústredie 976, O23 22 Pridané: 28 Marec 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 1085x

 

Klimatické zmeny

Žiaci vyrobia skleník a potom sledujú topenie ľadovca, snehu.

Autor: Mgr. Elena Kotulová  Škola: Základná škola Pridané: 28 Marec 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 977x

 
Dôkaz CO2 v ľudskom dychu.

Dôkaz CO2 v ľudskom dychu.

V pokuse žiaci dokážu CO2 v ľudskom dychu fúkaním CO2 do roztoku hydroxidu vápenatého ( vápennej vody). Pokusom pochopia, že nadmerné množstvo CO2 sa

Autor: Mgr.Iveta Jakubová  Škola: Základná škola Pridané: 06 Marec 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 1130x

 
Pokusné určenie teploty pri  činnosti radiátora s regulačným ventilom

Pokusné určenie teploty pri činnosti radiátora s regulačným ventilom

Overenie činnosti radiátora s regulačným ventilom a s termostatickou hlavicou.

Autor: Mgr. Róbert Harmata  Škola: ZŠ Benkova Pridané: 05 Február 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 1043x

 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie