Úvod Základná škola

Základná škola, Mierové námestie 255 27, Handlová 97251

Profil školy

Webová stránka školy:
zsmnh.edupage.org.

Mesto:
Handlová

Adresa:
Mierové námestie 255 27,
Handlová
97251

Účasť školy v moduloch:

Výsledky školy:

Zoznam registrovaných učiteľov:

Zoznam príspevkov podľa modulov:

Škola v akcii
Učíme sa recyklovať.
Hľadáme stratenú energiu.
Reflexná fólia za radiátormi.
Živá reklama na šetrenie energie.
Deň Zeme.
Moderné vyučovanie
Žiaci, staňme sa energiou.
Nízkoenergetická stavba domu s fotovoltaickými článkami.
Energia 3. tisícročia.
Odkiaľ sa berie energia.
Naša energia.
Pokusy a videá
Dôkaz CO2 v ľudskom dychu.
Moje Ekomesto

Účasť v celkovej súťaži

Ročník Účasť
Energia v našej škole škola sa celkovej súťaže zúčastnila
Energia v našom meste škola sa celkovej súťaže nezúčastnila

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie