Úvod Odborné vyučovanie Teória Energetické nosiče

Energetické nosiče

Nosiče energie

Zdroje energie (správnejšie nosiče energie) možno rozdeliť podľa rôznych kritérií.Podľa pôvodu ich delíme na : 1. primárne zdroje, ktoré sú k dispozícii v prírode (napr. mechanická energia vody, chemická energia palív, jadrová energia prvkov – uránu a tória, ktoré možno štiepiť). Z pohľadu ich chemického zloženia ich môžeme rozdeliť na dve skupiny:organic...
 

Odborné vyučovanie

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie