Úvod Energia v škole Iné

Miestnosť: Iné

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Časová náročnosť EO
Finančná náročnosť EO
EGJT v akcii - Šetrenie tepelnou a elektrickou energiou

Aj naše gymnázium a aktívne študentky v ňom sa zapojili do výzvy EkoFondu. Problematika je veľmi blizka, téma horúca, každodenná. Je naozaj potrebné a prospešné zamerať sa na šetrenie energie a prispieť nápadom realizovaným v bežn...

Autor: Ing. Elena Jelenová  Škola: Evanjelická spojená škola Mesto: Liptovský Mikuláš Pridané: 17 Máj 2013   Hodnotenie: Páči sa: 996x

 

Deň Zeme.

Deň Zeme sa uskutočnil na Námestí baníkov v Handlovej. Naša škola si pripravila pre žiakov a obyvateľov mesta moderné mesto robotov z kartónových škatúľ. Žiaci a obyvatelia sa zamyslia nad tým, že roboty sú čistotné, neodhadzuj...

Autor: Mgr.Iveta Jakubová  Škola: Základná škola Mesto: Handlová Pridané: 14 Máj 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1125x

 

Opatrenia na zníženie nákladov na energie na našej škole

Netesné dvere do priestoru školských šatní spôsobovali prenikanie únik tepla a prenikanie chladného vzduchu od hlavnej brány školy. Výmenou za moderné dvere s kvalitným tesnením sa priestor šatní žiakov stal nielen teplejší, ale a...

Autor: Ing. Marta Rovná  Škola: Základná škola Mesto: Bratislava 2 - Ružinov Pridané: 26 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1271x

 

Zníženie energetickej náročnosti v budove školy

Hľadali sme spôsoby, ako zabrániť únikom tepla v objektoch školy, ktorá bola v roku 2010 zateplená, no napriek tomu sa nepodarilo dosiahnuť plánovanú úsporu. Okrem únikov tepla v prechodovej chodbe druhé najvýraznejšie straty predstav...

Autor: Mgr. Ľubica Valová  Škola: Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855/12 Mesto: Nové Mesto nad Váhom Pridané: 24 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1173x

 

Zateplenie spojovacej chodby a vestibulu

Rozhodli sme sa nájsť spôsob, ako znížiť straty energie, znížiť energetickú náročnosť budovy. Zistili sme, že najväčšie straty energie sú v prechodovej chodbe medzi budovami školy a v školskom vestibule. Tento problém sa dá vyri...

Autor: RNDr. Oľga Malíková  Škola: Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855/12 Mesto: Nové Mesto nad Váhom Pridané: 19 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1221x

 

Ja šetrím, šetri aj ty!

Naučiť sa šetriť a chrániť prírodu prostredníctvom malých energetických opatrení v domácnosti....

Autor: Mgr.Martina Kullová  Škola: Základná škola Svrčinovec 336 Mesto: Svrčinovec Pridané: 22 Marec 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1369x

 

Naučme sa šetriť

Oboznamovanie sa so spôsobmi šetrenia energiou a následné vytváranie letákov, ktoré môžu pomôcť šetriť aj rodičom a ostatným obyvateľom nášho mesta....

Autor: RNDr., Viera, Glosová  Škola: Základná škola Tribečská Mesto: Topoľčany Pridané: 14 Marec 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1035x

 

Verejné osvetlenie mesta Topoľčany - využiť LED technológiu?

Žiaci dostali za úlohu zistiť, či sa mestu Topoľčany "oplatí" investovať do LED technológie vo verejnom osvetlení. ...

Autor: RNDr., Viera, Glosová  Škola: Základná škola Tribečská Mesto: Topoľčany Pridané: 14 Marec 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1134x

 

Rovesnícke vzdelávanie k minimalizácii spotreby energií v škole

Aktívni jednotlivci školy navrhli jednoduché možnosti šetrenia energie v škole - vypracovali jednoduchý bulletin s úspornými opatreniami súvisiacimi so šetrením vody, plynu a elektriny. Pripravili si prezentáciu, kde vysvetlili žiakom ...

Autor: Ing. Eva Berecinová  Škola: Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64, 072 02 Mesto: Tušická Nová Ves Pridané: 14 Marec 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1004x

 

Nesvietime, no my pracujeme!

Nesvietime, no my pracujeme! Tento názov sme prispôsobili výroku - Hodina Zeme. Toto posolstvo vysvetľuje, že aj malé energetické opatrenia realizované v škole, v rodine, komunite majú pre spoločnosť veľký význam. Je to o chcení zamy...

Autor: Ing. Danica Peťková  Škola: Základná škola Mesto: Detva Pridané: 14 Marec 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1425x

  «Začiatok | Predch 1 2 3 Ďalej | Koniec»

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie