Úvod Zapojené školy Základná škola

Základná škola, Kulíškova 8, Bratislava 2 - Ružinov 82108

Profil školy

Webová stránka školy:
www.zskuliskovaba.edu.sk

Mesto:
Bratislava 2 - Ružinov

Adresa:
Kulíškova 8,
Bratislava 2 - Ružinov
82108

Účasť školy v moduloch:

Výsledky školy:

Zoznam registrovaných učiteľov:

Zoznam príspevkov podľa modulov:

Škola v akcii
Ekologická polícia zasahuje
Metamorfózy odpadu
Anjelská pošta
Rekonštrukcia WC
Likvidácia starého kompostoviska
Opatrenia na zníženie nákladov na energie na našej škole
Moderné vyučovanie
Úspory energie v číslach
Anglicko- slovenské pexeso na tému úspora energie
Učíme sa o energii hrou
Hodina o energii z biomasy
Rozprávky o energii a Energia v rozprávkach
Nešetríš vodou ?! Zahrávaš si s prirodou, ohrozuješ život v tvojom meste!
Žrúti energie v domácnostiach v našom meste
Čulý život v riekach a jazerách nášho mesta
Príbeh z mestečka Šetríme energiou
Energické pêle-mêle
Pexeso - Následky plytvania energiou na Zemi
Voda - včera, dnes a zajtra
Myslím na budúcnosť Zeme
Mozaika odpadov mesta Bratislava
Deň stromov a deň Slnka
Zdravá strava – mesto - energia – šport
Geotermálna energia na Slovensku
Ako sa dá robiť reklama úsporám energie
Ekologické bývanie
Doprava - energia - naše mesto
Ako nakladať s odpadom? Skládkovať? Spaľovať alebo recyklovať?
Energia ohňa a svalov
Energia a komunikácia
Tisíc podôb práce s odpadom
Exkurzia na triediacu linku na spracovanie odpadu
Vyučovanie ekológie hrou
Hra Ekohrozby našej planéty
Pokusy a videá
Pokus s vodným kolesom
Ekologické pranie
Odstraňovanie vodného kameňa - žrúta energie v domácnostiach nášho mesta
Premeny energie
Statická energia - pozitíva a negatíva
Pokus so zariadením na zachytávanie dažďovej vody
Tepelný vodič vs Tepelný izolant
Tepelná výmena
Pokusy s energiou zo Slnka
Bioplyn
Efektívne pranie

Účasť v celkovej súťaži

Ročník Účasť
Energia v našej škole škola sa celkovej súťaže zúčastnila
Energia v našom meste škola sa celkovej súťaže nezúčastnila

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie