Úvod Úspory energie Odstraňovanie vodného kameňa - žrúta energie v domácnostiach nášho mesta

Odstraňovanie vodného kameňa - žrúta energie v domácnostiach nášho mesta

Pridané: 19.12.12 Názov: Odstraňovanie vodného kameňa - žrúta energie v domácnostiach nášho mesta
Autor: Mgr. Jarmila Noelová
Škola: Základná škola, Bratislava 2 - Ružinov

Perex:
Poslaním pokusu je žiakom názorne predviesť, ako možno jednoduchou pravidelnou údržbou spotrebičov v domácnosti znižovať náklady na spotrebu energie. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa či už chemicky alebo eliminácia jeho tvorby pomocou magnetu nielen zlepšuje estetický vzhľad napr. WC, armatúr, či sanity, ale najmä znižuje náklady na energie.

Predmety:
Fyzika, Chémia

Vek: 13+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Pomôcky: výhrevná špirála, kadičky, chemické nožnice, stopky, varná kanvica, vápenec, skúmavky, stojan na skúmavky, laboratórna lyžička Chemikálie: ocot, kyselina chlorovodíková, kryštalická kyselina citrónová, uhličitan vápenatý

Cieľ:

Pokus je praktická rada pre domácnosti nášho mesta, ktoré je známe vysokou tvrdosťou vody. Pokus si kladie za cieľ naučiť žiakov efektívne a jednoduché opatrenie na úsporu energie v domácnosti či už v podobe elektrickej energie alebo plynu.

Metodický postup:

Prípravná a realizačná fáza pokusu v postupnosti krokov:

Pani učiteľka žiakom pred samotným pokusom ukázala predmety, na ktorých bol vyzrážaný vodný kameň. Žiaci sa oboznámili s princípom tvorby vodného kameňa a faktormi, ktoré vplývajú na intezitu jeho tvorby a ktoré urýchľujú jeho usádzanie. Podrobný popis pokusu aj jeho obmeny z hľadiska použitých chemikálií a dodaného tepla sú popísané v laboratórnom protokole žiakov, ktorý je súčasťou prezentácie v power pointe. Spôsob motivácie a zapojenia žiakov:


Nakoľko pokusom možno riešiť niektoré bežné prípady zanesenia predmetov dennej spotreby v našich domácnostiach vodným kameňom - žiaci boli motivovaní k praktickej rade do domácnosti, ktorá pomáha nielen zachovať dobrý estetický vzhľad dotknutých premetov ale aj úspornosť spotrebičov. Pokus sa niesol v duchu  myšlienky, že najčistejšia, najlacnejšia a najlepšia energia je energia, ktorú nie je potrebné vyrobiť - ušetrená energia.


Obmeny pokusu:

Žiaci si osvojili vedomosti o tom, akými inými  rôznymi opatreniami možno ešte zabrániť tvorbe vodného kameňa v predmetom každodennej potreby v domácnostiach nášho mesta - magnet, Calgon, filtre na vodu  a pod. 

V rámci pokusu boli použité rôzne chemikálie (kyselina octová, kyselina citrónová, kyselina chlorovodíková) resp.  ich zriedené roztoky, pričom úlohou žiakov bolo pozorovať a zapísať do laboratórneho protokolu rýchlosť chemickej reakcie v jednotlivých prípadoch. Vodný kameň sme odstraňovali v nádobe na varenie vody, vo varnej kanvici a na vykurovacom telese práčky.

Popis výstupov pokusu:

Názorná ukážka toho, ako odvápňovať predmety znečistené vodným kameňom, vysvetlenie ekonomického a ekologického prínosu tohto pokusu. Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Chemický pokus je veľmi dobre realizovateľný aj v praxi a žiaci si ho môžu pokojne vyskúšať aj doma. Prezentácia bola názorná a výstižná, postup pokusu by mohol byť viac prepracovaný, prípadne spracovaný vo video formáte. Prínosom by bolo poukázanie aj na iné, environmentálne priaznivejšie spôsoby odstraňovania vodného kameňa."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie