Úvod Obnoviteľné zdroje energie

Pokusy: Obnoviteľné zdroje energie

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Predmety
Jazyk a komunikácia

Clovek a príroda


Umenie a kultúra


Matematika a práca s informáciami

Človek a spoločnosť


Zdravie a pohyb
Príroda a spoločnosť

Človek a hodnoty

Človek a svet práce
Vek
Trvanie
Miesto

Sila svetelnej (slnečnej) energie 2

Demonštrovanie využitia svetelnej (slnečnej) energie – jej premena na pohyb a na ohrev vody.

Autor: RNDr.,Ľubica,Žernovičová  Škola: Základná škola Pridané: 15 Máj 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 897x

 
Vplyv vonkajších podmienok na produkciu napätia solárneho článku

Vplyv vonkajších podmienok na produkciu napätia solárneho článku

Demonštračný pokus žiakov 9.ročníka Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorý bol realizovaný v rámci kampane školských solárnych dní. Podstatou po

Autor: Mgr.,Dušan, Haško  Škola: Evanjelická spojená škola Pridané: 13 Máj 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 960x

 

Využitie slnečnej energie

Zostrojiť model domu, ktorý je osvetlený pomocou solárneho modulu.Zostrojiť slnečný kolektor na získanie teplej vody.

Autor: Mgr. Jana Šubertová  Škola: Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Pridané: 13 Máj 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 879x

 

Bioplyn

Poslaním pokusu je žiakom objasniť, čo sa deje v biokompostovisku v našej školskej záhrade a prečo je nebezpečné ak by sme bioodpad zo školskej kuchyn

Autor: Ing. Marta Rovná  Škola: Základná škola Pridané: 06 Máj 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1048x

 

Pokusy s energiou zo Slnka

Poslaním pokusov v rámci tejto aktivity je ukázať žiakom nielen Slnko nielen ako zdroj svetla z pohľadu optiky ale aj ako zdroj tepelnej energie. Žiac

Autor: Ing. Marta Rovná  Škola: Základná škola Pridané: 23 Apríl 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 907x

 

Lacný zdroj tepla

porovnanie zdrojov tepla, vysloviť ich výhody a nevýhody meranie tepla získané ohňom, elektrickou energiou a slnečnou energiou princíp činnosti sl

Autor: Mgr. Miroslav Straško  Škola: Základná škola Pridané: 23 Apríl 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 902x

 
Energetická hodnota orecha

Energetická hodnota orecha

Cieľom pokusu bolo zisťovanie, koľko energie sa uvoľní pri spálení 0,2g vlašského orecha.Pri príprave pomôcok si vyskúšali prácu s nožnicami na plech

Autor: Ing. Marta Lajčinová  Škola: Základná škola Trstená Pridané: 27 Február 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 892x

 
Využitie slnečnej a veternej energie

Využitie slnečnej a veternej energie

Pomocou zostavených elektrických obvodov overiť výrobu elektrickej energie solárnym panelom a veternou turbínou a zistiť závislosť veľkosti vyprodukov

Autor: Ing. Danica Peťková  Škola: Základná škola Pridané: 25 Február 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 899x

 
Geotermálna energia

Geotermálna energia

Pokus bol realizovaný formou partnerského vyučovania. Žiaci ôsmeho ročníka štvrtákom demonštrovali pokus predstavujúci výbuch sopky. V tejto súvislost

Autor: Mgr.Darina Drusová  Škola: ZŠ sv. Dominika Savia Pridané: 12 Február 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 955x

 
Energia z biologického odpadu

Energia z biologického odpadu

Pokus je založený na praktickej ukážke vzniku bioplynu s poukázaním na dôležitosť vonkajšieho prostredia, v ktorom k jeho tvorbe dochádza.

Autor: Mgr.Darina Drusová  Škola: ZŠ sv. Dominika Savia Pridané: 19 December 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 1098x

  «Začiatok | Predch 1 2 3 4Ďalej | Koniec»

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie