Úvod Odborné vyučovanie Teória

Teória

Úvod

Úvod Naša spoločnosť sa dostala do bodu, kedy si začíname uvedomovať vážnosť míňajúcich sa zásob takmer všetkých prírodných zdrojov, na ktorých je ľudstvo zavislé. Denne sme konfrontovaní správami o vyčerpávaní fosílnych palív, o ekologických katastrofách doma, či v zahraničí, či nevyspytateľnými prejavmi počasia v dôsledku prebiehajúcich klimatických zmien. ...
 

Energia - ako sme na tom?

Energia - ako sme na tom? Život ľudstva sa v posledných 300 rokoch stal závislý na energiách, bez ktorých si málokto vie ešte život predstaviť. Okrem využívania tepla, vody a elektriny v domácnostiach, potrebujeme zdroje energie aj v doprave, priemysle a službách. Na výrobu každého produktu, ktorý kupujeme, bolo nevyhnutné spotrebovať nejakú energiu, suroviny a vodu.
 

Neobnoviteľné zdroje energie

Neobnoviteľné zdroje energie „Dnes si len málokto uvedomuje, že ľudstvo stojí na prahu novej energetickej revolúcie. Bez podstatnej zmeny vo využívaní palivových zdrojov totiž nebude pravdepodobne možné zabezpečiť rozvoj spoločnosti v horizonte rokov 2010 – 2030.“ Emil Bédi - Koniec ropnej éry.
 

Ropa

Ropa Keď sa obzriete okolo seba, zistíte, že všetko nejako súvisí s ropou – od oblečenia, cez zariadenie pre domácnosť, pesticídov až po umelé hnojivá, ktoré sú súčasťou procesu výroby väčšiny potravín na svete, k obalom potrebným na ich celosvetovú distribúciu, o ťažkom priemysle a doprave ani nehovoriac. Ľudstvo je v súčasnosti jednoducho na rope závislé.
 

Uhlie

Uhlie Na svete sú síce pomerne veľké zásoby uhlia, avšak spaľovanie uhlia najviac prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Na celkovej spotrebe energie na svete sa uhlie podieľa približne 28 %, pričom zabezpečuje asi 40 % výroby elektrickej energie. Foto: Jiři Rezac / Greenpeace
 

Zemný plyn

Zemný plyn Zemný plyn je zo strategického hľadiska jedným z najdôležitejších primárnych zdrojov energie. Zásoby zemného plynu sú pomerne veľké. Z environmentálneho hľadiska predstavuje zemný plyn spomedzi fosílnych palív najmenšiu záťaž. Jeho význam sa bude v budúcnosti globálne zvyšovať z dôvodu jeho dostupnosti a širokého potenciálu využitia.  
 

Urán

Urán   Jadrová energia je najkontroverznejšia spomedzi všetkých energií. Má svojich zástancov, ktorí ju považujú za energetický zdroj budúcnosti, ale aj silných oponentov - a to nielen medzi environmentálnymi aktivistami a v radoch širokej verejnosti, ale aj na úrovni národných vlád (napr. Rakúsko).  
 

Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie Ľudstvo 3. tisícročia stojí pred dvoma výzvami strategického významu: obmedzenosť zdrojov fosílnych palív a hrozba globálnych klimatických zmien. Odpoveďou na obidve je postupný prechod na čisté, obnoviteľné zdroje energie. Tieto závisia od slnka, prvotného zdroja energie na Zemi. Slnečná energia a z nej pochádzajúce obnoviteľné zdroje energie – veterná, vodná a bi...
 

Biomasa

Biomasa Biomasa je biologický materiál vhodný na energetické využitie, ktorý sa tvorí vo voľnej prírode alebo je vyprodukovaný činnosťou človeka. Biologickým materiálom môže byť napríklad drevo, rastliny, poľnohospodárske zvyšky, exkrementy živočíchov a podobne. Biomasa sa využíva na produkciu tepla, viac ako na výrobu elektriny alebo na výrobu alternatívnych palív v do...
 

Bioplyn

Bioplyn Perspektívnym obnoviteľným zdrojom energie je aj bioplyn. Surovinou na jeho výrobu sú biologické odpady. Organická hmota sa v procese anaeróbnej fermentácie (bez prístupu vzduchu a za prítomnosti mikroorganizmov) rozkladá a uvoľňuje sa bioplyn, ktorý sa ďalej využíva na výrobu elektriny a tepla v kogeneračných jednotkách.  
 

Odborné vyučovanie

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie