Úvod O portáli

O platforme

energiavsuvislostiach.sk je moderná multimediálna vzdelávacia pomôcka pre tvorivých a aktívnych učiteľov a žiakov. Môžete tu nájsť množstvo inšpirácií, rád, cvičení a informácií z nasledujúcich oblastí:

  • Neobnoviteľné zdroje energie
  • Obnoviteľné zdroje energie
  • Úspory energie
  • Klimatické zmeny
  • Životný štýl

Platforma je výnimočná tým, že vám neposkytuje len informácie, ale aj vytvára priestor na realizáciu praktických energetických opatrení.Inšpirujte sa na platforme, zrealizujte podobné aktivity vo Vašej škole! 

Čo nájdete na platforme:

Energia v škole

Nájdete tu vyše 60 tipov ako efektívne a úsporne zachádzať s energiou. Moderný dizajn v 3D prevedení zaujme žiakov aj učiteľov. Tak ako v iných častiach platformy, aj tu je priestor pre aktívnych učiteľov a žiakov, aby realizovali vlastné riešenia ako šetriť energiou, inštalovať moderné technológie alebo motivovať k environmentálnemu správaniu.

Odborné vyučovanie

Potrebujete zaujímavý pokus na vyučovanie o klimatických zmenách? Alebo o obnoviteľných zdrojoch energie? Pútavé a vyskúšané pokusy s metodickým postupom, nákresmi a fotografiami a videami nájdete v časti Pokusy.

Rovnako vám v tejto časti ponúkame krátke videoklipy o úsporách energie, klimatických zmenách alebo (ne)obnoviteľných zdrojoch energie. Stačí, ak kliknite na Videá. Nájdete tu krátke klipy vhodné pre motiváciu na začiatku hodiny alebo dlhšie filmy, ktoré priblížia vašim žiakom danú tému.

Odborný výcvik

Ak hľadáte kvalitne spracované teoretické informácie o energii, v tejto sekcii ste na správnom mieste. Prehľadne členený text doplnený množstvom fotografií, grafov a tabuliek je podnetným čítaním a vhodnou pomôckou na prípravu na vyučovanie.

Dobrý pedagóg vie podať preberané učivo pútavou formou, kde žiaci objavujú, skúmajú aj diskutujú. Platforma vám ponúka Aktivity, ktoré ocenia učitelia aj žiaci. Aj v tejto časti sú vítané aj tie aktivity, ktoré ste realizovali na svojich hodinách. Staňte sa spolutvorcami platformy, podeľte sa o svoje skúsenosti s kolegami a pošlite nám Vaše aktivity, ktoré vás na hodine pobavili a naučili niečo nové.

Viete ako funguje Stirlingov motor, alebo ako sa vyrába elektrická energia z fotovoltaických panelov? V časti Zdroje energie nájdete množstvo animácií s vysvetleniami, na akom princípe dané zariadenia fungujú. Ak máte radi názornosť, tak práve táto časť vám ponúka tie správne príklady.

E-learning

Tento vzdelávací modul obsahuje interaktívny ozvučený kurz o úsporách energie. E-learningovým kurzom vás sprevádzajú dve animované postavičky – Tina a Adam. Vysvetlia vám, čo je to energetický štítok, ako rozumne hospodáriť s energiou či už doma alebo v škole a súčasne vás inšpirujú k dobrovoľnej skromnosti. A samozrejme, nájdete tu aj mnoho ďalších tém. Získané informácie a cvičenia už len čakajú na to, aby ste ich použili na svojich vyučovacích hodinách.

 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie