Úvod Odborné vyučovanie

Odborné vyučovanie

Teória

Ak hľadáte kvalitne spracované teoretické informácie o energii, v tejto sekcii ste na správnom mieste. Prehľadne členený text doplnený množstvom fotografií, grafov a tabuliek je podnetným čítaním a vhodnou pomôckou na prípravu na odborné teoretické vyučovanie.

Zdroje energie

Viete ako funguje Stirlingov motor alebo ako sa vyrába elektrická energia z fotovoltaických panelov? V časti Zdroje energie nájdete množstvo animácií s vysvetleniami, na akom princípe dané zariadenia fungujú. Ak máte radi názornosť, ste na správnom mieste. Nájdete tu tieto animácie:


 • Energia zo Slnka - fotovoltaické články
 • Energia z vody
 • Energia z vetra
 • Energia z morských vĺn
 • Energia zo Slnka – slnečné kolektory
 • Energia z biomasy
 • Energia z bioplynu
 • Energia z uhlia
 • Energia zo zemného plynu
 • Plynové tepelné čerpadlo
 • Energia z uránu – jadrová energia
 • Stirlingov motor na zemný plyn
 • Mikrokogeneračná jednotka na báze spaľovacieho motora


 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie