Úvod Odbor TEZB

Odbor TEZB

Študuj odbor budúcnosti!

Staň sa technikom energetických zariadení budov

Zaujímajú ťa technologické zariadenia a rozvoj v oblasti využívania rôznych zdrojov energie? Potom je tu konečne štúdium pre teba! Poď študovať za technika energetických zariadení budov, o ktorých je už dnes veľký záujem.

Budeš sa vzdelávať v úplne novej dielni s najmodernejšími energetickými zariadeniami a učebnými materiálmi a prax získaš vo firmách, ktoré pôsobia doma aj v zahraničí.

Po úspešnom ukončení odboru získaš výučný list, maturitu a odbornú spôsobilosť na prácu s vybranými technickými zariadeniami.

Neváhaj a pridaj sa k úspešným technikom v oblasti stavebníctva a energetiky budov a zabezpeč si žiadané remeslo budúcnosti s výborným platom! Získaj praktické skúsenosti, staň sa podnikateľom v energetickom poradenstve a službách, alebo študuj ďalej na vysokej škole.

Študijný odbor technik energetických zariadení budov je otvorený len na týchto školách:

Štúdium inicioval a finančne podporil EkoFond, n. f., s podporou Aliančných partnerov SPP, ktorí už dnes majú veľký záujem možno aj o Teba ako budúceho absolventa tohto odboru.


 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie