Úvod Energia v škole Exteriér školy

Miestnosť: Exteriér školy

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Časová náročnosť EO
Finančná náročnosť EO
Spolu na ihrisku

Spoločne dosiahneme viac. Týmto heslom sa snažíme žiť aj v našom meste a sme veľmi radi, že sa nám to darí. Najväčší zamestnavateľ mesta a hlavní predstavitelia magistrátu boli nielen hosťami našej školy, ale aj pomocníkm...

Autor: Ing. Iveta Petíková  Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom Mesto: Košice 2 - Myslava Pridané: 14 Máj 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1136x

 

Deň Zeme.

Deň Zeme sa uskutočnil na Námestí baníkov v Handlovej. Naša škola si pripravila pre žiakov a obyvateľov mesta moderné mesto robotov z kartónových škatúľ. Žiaci a obyvatelia sa zamyslia nad tým, že roboty sú čistotné, neodhadzuj...

Autor: Mgr.Iveta Jakubová  Škola: Základná škola Mesto: Handlová Pridané: 14 Máj 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1215x

 

Šetrenie elektrickej energie na našej škole

- zatepľovanie budovy školy - výmena okien za plastové - aktivity realizované v rámci tried - výmena obyčajných žiaroviek za úsporné - šetrenie energií v sociálnych zariadeniach - usporiadanie besiad s tématikou šetrenia energi...

Autor: PaedDr. Ľubica Machavová  Škola: Základná škola s materskou školou Cinobaňa Mesto: Cinobaňa Pridané: 29 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1316x

 

Separovanie a recyklácia odpadu v našej obci

V rámci separovania a recyklácie odpadu v našej obci sme sa zamerali na podporu ochrany životného prostredia prostredníctvom: - získavania informácií v rámci vyučovania, - osvety pre širšiu verejnosť v rámci akcie ENERGIA V NAŠEJ OB...

Autor: Mgr. Gabriela Šurínová  Škola: Základná škola Mesto: Jedľové Kostoľany Pridané: 24 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1630x

 

Šetrenie energie v našej škole

Na základe zistených informácii na platforma.ekofond.sk o šetrení energie žiaci vytvorili prezentáciu, ktorá zachytáva možnosti šetrenia energie v našej škole a v domácnosti....

Autor: Mgr. Miroslav Straško  Škola: Základná škola Mesto: Poltár Pridané: 23 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1393x

 

Pod lampou alebo o lampách a o všeličom inom

Keď sa povie slovo energia, prvé, čo každého napadne je určite svetlo, žiarovka ap. Rovnako to bolo aj u našich žiakov. Dostali preto za úlohu vymyslieť, ako by sa dala ušetriť energia spotrebovaná na osvetlenie mesta....

Autor: Mgr. Lenka Paľová  Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce Mesto: Michalovce Pridané: 23 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1117x

 

Šetríme náš les

Žiaci školy si po získaní potrebných vedomostí z ručnej výroby papiera nacvičovali vlastnú výrobu papiera, ktorú následne učili svojich spolužiakov a obyvateľov obce; prezentovali výrobky z ručne vyrábaného papiera. Aktivitou sme...

Autor: Bc. Emília Hrúzová  Škola: Základná škola Mesto: Jedľové Kostoľany Pridané: 23 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1708x

 

Dôslednosťou šetríme ovzdušie

Pohodlnosť a uponáhľaný spôsob života nás vedie k tomu, že bez auta sa takmer nikam nepohneme. Žiaci sa pokúšajú ukázať rodičom, že ak už nie sú schopní nechať auto v garáži, nech si pred jazdou aspoň raz mesačne kontrolujú p...

Autor: Mgr. Valéria Kocúrová  Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce Mesto: Michalovce Pridané: 23 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1025x

 

Kto chce zdravší byť, bude vodu z vodovodu piť

Všade okolo seba vidíme porozhadzované prázdne plastové fľaše. Preto sa žiaci rozhodli vyskúšať tzv. "pedagogiku angažovanosti" a pôsobiť na svojich spolužiakov, rodičov i ľudí žijúcich v blízkom okolí, aby znížili nákup mine...

Autor: Mgr. Valéria Kocúrová  Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce Mesto: Michalovce Pridané: 22 Apríl 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1163x

 

Verejné osvetlenie mesta Topoľčany - využiť LED technológiu?

Žiaci dostali za úlohu zistiť, či sa mestu Topoľčany "oplatí" investovať do LED technológie vo verejnom osvetlení. ...

Autor: RNDr., Viera, Glosová  Škola: Základná škola Tribečská Mesto: Topoľčany Pridané: 14 Marec 2013   Hodnotenie: Páči sa: 1223x

  «Začiatok | Predch 1 2 3 4Ďalej | Koniec»

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie