Úvod Odborné vyučovanie Zdroje energie Energia zo zemného plynu
Pre zobrazenie animacie si sitahnite Flash player

Energia zo zemného plynu

Zemný plyn je prírodný horľavý plyn, ktorý vznikol zo zvyškov fosílií rastlín a živočíchov milióny rokov dozadu. Je to významné fosílne palivo, ktoré ľudstvo objavilo len nedávno – začiatkom dvadsiateho storočia na naftovom poli v americkom Texase. Zemný plyn je zmes plynných uhľovodíkov, ktorých 50 až 98 % objemu tvorí metán. Okrem metánu obsahuje aj propán, bután a ďalšie látky. Je ľahší ako vzduch, bezfarebný, bez chuti a bez zápachu, preto sa pri úprave pridáva odorant - zápachová látka, aby bol v ovzduší identifikovateľný.

Nachádza sa v podzemných náleziskách buď samostatne alebo spoločne s ropou. Kým sa zemný plyn dostane z hlbín zeme až do vašej domácnosti, musí prejsť náročnou a dlhou cestou, na začiatku ktorej je jeho ťažba. Zemný plyn, rovnako ako ostatné fosílne palivá, sa nachádza v podzemných náleziskách. Môže sa pod zemou skrývať samostatne alebo spoločne s ropou, pričom v ložisku tvorí tzv. plynovú čapicu.

Slovensko nemá vlastné veľké zásoby zemného plynu, a preto väčšinu z neho dováža z nálezísk vzdialených viac než 4 000 kilometrov. Ložiská zemného plynu sú rozložené nerovnomerne a medzi jeho najväčších producentov patria USA, Kanada a Rusko, odkiaľ pochádza väčšina plynu spotrebovaná na Slovensku. Domáca ťažba zemného plynu predstavuje asi 5 % z celkovej spotreby na Slovensku.

Zemný plyn sa prepravuje dvoma základnými spôsobmi – plynovodmi alebo vo forme skvapalneného plynu v tankeroch. Diaľkové plynovody sa môžu viesť nielen po súši, ale aj po morskom dne. Týmto spôsobom sa dodáva na európsky kontinent zemný plyn z oblasti Severného mora a Afriky. Diaľková preprava zemného plynu je pre vzdialenosti medzi miestom ťažby a miestom konečnej spotreby ekonomicky najnáročnejším článkom dopravy plynu.

Zemný plyn sa používa najmä ako palivo na vykurovanie a výrobu teplej vody, ale aj chladu za pomoci moderných technológií. Vo forme stlačeného zemného plynu (CNG) sa používa ako pohonná hmota pre motorové vozidlá.

Zemný plyn je spoločným názvom viacerých druhov fosílnych palív, ktoré sa delia podľa toho, ako vznikajú:

 • uhoľný plyn: vzniká pri vytváraní uhlia
 • ropný plyn: vzniká z ropy pod vplyvom teploty a tlaku

Mechanizmus animácie

 1. Zemný plyn – Zemný plyn sa spaľuje v spaľovacej komore spaľovacej turbíny. Vzduch pre spaľovanie zemného plynu je do spaľovacej komory privedený z kompresora spaľovacej turbíny
 2. Spaľovacia turbína - Horúce spaliny zo spaľovacej komory prúdia veľkou rýchlosťou do spaľovacej turbíny, tým je stroj udržovaný v rotačnom pohybe.
 3. Generátor (1) – Spaľovacia turbína je spojená s elektrickým generátorom, ktorý vyrába elektrickú energiu a pomocou sústavy elektrických zariadení ju dodáva do elektrickej siete.
 4. Spalinový kotol – Horúce spaliny zo spaľovacej turbíny sú privedené do spalinového kotla. V spalinovom kotly horúce spaliny odovzdajú teplo privedenej napájacej vode, z ktorej sa v kotly vyrobí para. Napájacia voda sa do spalinového kotla privádza z napájacej nádrže.
 5. Parná turbína – Vyrobená para zo spalinového kotla je privedená do parnej turbíny, kde odovzdá energiu a stroj uvedie a udržuje v rotačnom pohybe.
 6. Generátor (2) – Parná turbína je spojená s elektrickým generátorom a vyrába ďalšiu elektrinu, ktorá je dodávaná do elektrickej siete. Takýmto spôsobom dokáže paroplynový cyklus vyrábať elektrinu v dvoch stupňoch, preto je tento mechanizmus veľmi účinný.
 7. Výmenník para/voda – Časť pary, po odovzdaní energie v parnej turbíne, sa privedie do výmenníka para/voda kde sa vyrobí tepelná energia, ktorú je možné využiť na vykurovanie alebo v priemysle.
 8. Kondenzátor – para po odovzdaní energie (tzv. expanzii) v parnej turbíne sa z posledného stupňa turbíny privedie do kondenzátora chladeného vodou, kde skondenzuje. Kondenzát je čerpadlom privedený do napájacej nádrže.
 9. Chladiaca veža – teplo, ktoré bolo chladiacej vode odovzdané v kondenzátore je odvedené chladiacou vežou.
Výhody Nevýhody
 • vysoká výhrevnosť zemného plynu,
 • rýchly nábeh na reálne vykurovanie priestorov,
 • jediné primárne palivo, ktoré sa dá priviesť k spotrebiteľom bez nákladných úprav,
 • pri spaľovaní zemného plynu vzniká najmenší podiel oxidu uhličitého zo všetkých fosílnych palív,
 • moderné zariadenia na báze zemného plynu dokážu súčasne premeniť zemný plyn na elektrinu aj teplo, čím sa výrazne znižuje spotreba energie a šetria náklady.
 • Slovensko je závislé na dovoze zemného plynu zo zahraničia,
 • pri spaľovaní dochádza k produkcii emisií CO2,
 • je potrebné mať vybudovanú veľkú infraštruktúru (plynové potrubia),
 • zemný plyn je horľavý a výbušný,
 • je to vyčerpateľný zdroj energie, svetové zásoby zemného plynu sú obmedzené na cca 130 rokov.
 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie