Úvod Zapojené školy Základná škola

Základná škola, Jedľové Kostoľany 75, Jedľové Kostoľany 95196

Profil školy

Webová stránka školy:
www.zsjedlovekostolany.edupage.sk

Mesto:
Jedľové Kostoľany

Adresa:
Jedľové Kostoľany 75,
Jedľové Kostoľany
95196

Účasť školy v moduloch:

Výsledky školy:

Zoznam registrovaných učiteľov:

Zoznam príspevkov podľa modulov:

Škola v akcii
Odpady a recyklácia
Ako ušetríme
Šetríme náš les
Separovanie a recyklácia odpadu v našej obci
Moderné vyučovanie
Využitie slnečnej energie v elektrotechnike
Hory, mesto, energia
Výroba papierových misiek
Pokusy a videá
Slnečná pec
Určenie vitálnej kapacity pľúc
Čistenie odpadových vôd
Naša meteostanica

Účasť v celkovej súťaži

Ročník Účasť
Energia v našej škole škola sa celkovej súťaže zúčastnila
Energia v našom meste škola sa celkovej súťaže nezúčastnila

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie