Úvod Obnoviteľné zdroje energie Slnečná pec

Slnečná pec

Pridané: 28.03.12 Názov: Slnečná pec
Autor: Mgr. Gabriela Šurínová
Škola: Základná škola, Jedľové Kostoľany

Perex:
Demonštrovanie využitia slnečnej energie ako obnoviteľného zdroja energie na oher vody.

Predmety:
Fyzika, Chémia, Biológia, Pracovné vyučovanie

Vek: 13+

Trvanie: do 30 minút

Miesto: Exteriér

Pomôcky: Svojpomocne zhotovená solárna pec so systémom na ohrievanie vody, laboratórny teplomer, stopky, kartónový papier.

Cieľ:

1. Oboznámiť žiakov s alternatívnym zdrojom energie - Slnečná energia. 2. Oboznámiť s technologickým princípom fungovania solárnej pece. 3. Naučiť žiakov prezentovať a demonštrovať nadobudnuté poznatky.

Metodický postup:

Prípravná fáza:

1. Vyhľadávanie informácií o Slnečnej energii a jej využití.

2. Vyhľadávanie informácií o princípe činnosti solárnej pece.

3. Zabezpečenie materiálu na výrobu solárnej pece.

4. Skonštruovanie solárnej pece a systému na ohrev vody.

Poznámka: prípravná fáza je dlhodobá vzhľadom na zabezpečenie materiálu a skonštruovanie solárnej pece.

 

Realizačná fáza:

1. Umiestnenie solárnej pece do priestorov areálu školy orientovaných na juh.

2. Nasmerovanie solárnej pece kolmo na Slnko.

3. Overenie sústredenia slnečnej energie do ohniska paraboly za pomoci kartónového papiera, ktorý sa v priebehu niekoľkých sekúnd zapáli.

4. Ohrievanie vody v nádržke umiestnenej v ohnisku paraboly za pomoci slnečnej energie.

5. Meranie teploty vody a času, za ktorý sa voda zohriala.

6. Sumarizovanie nadobudnutých vedomostí a skúseností.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pozitívne hodnotíme systematický prístup k pokusu rovnako ako zapojenie rodičov a nepedagogických pracovníkov do jeho realizácie. Uvedenie príkladov z praxe je výborným doplnením témy. Po metodickej stránke veľmi inšpiratívne, ostatným učiteľom by do budúcnosti pomohol detailnejší popis aktivít."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie