Úvod Rôzne

Pokusy: Rôzne

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Predmety
Jazyk a komunikácia

Clovek a príroda


Umenie a kultúra


Matematika a práca s informáciami

Človek a spoločnosť


Zdravie a pohyb
Príroda a spoločnosť

Človek a hodnoty

Človek a svet práce
Vek
Trvanie
Miesto

Vysávač zadarmo

Vysávač zadarmo

Žiaci vyrobili jednoduchú a užitočnú pomôcku - malý príručný vysávač, ktorý nespotrebúva energiu, ale pracuje na báze využitia statickej energie.

Autor: Mgr.Darina Drusová  Škola: ZŠ sv. Dominika Savia Pridané: 15 Máj 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1128x

 
Energetická továreň

Energetická továreň

U našich autistických deti dvojnásobne platí, že je potrebné pokusom a praktickým cvičením docieliť to, čo si zdraví jedinci vedia predstaviť. Pokusmi

Autor: Ing. Iveta Petíková  Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom Pridané: 14 Máj 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1176x

 

Efektívne pranie

Cieľom aktivity je deťom demonštrovať pokus, ako možno prať v domácnostiach úspornejšie z ekonomického aj ekologického hľadiska. Súčasťou aktivity je,

Autor: Ing. Marta Rovná  Škola: Základná škola Pridané: 03 Máj 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1127x

 
Netradičné druhy energie - zvuk

Netradičné druhy energie - zvuk

Uskutočnením niekoľkých zaujímavých pokusov si žiaci osvojili vedomosti o zvukovej energii.

Autor: Mgr.Darina Drusová  Škola: ZŠ sv. Dominika Savia Pridané: 12 Apríl 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1392x

 
Model generátora

Model generátora

Cieľom pokusu bolo predstaviť žiakom jednotlivé časti generátora, zhotoviť model a overiť jeho činnosť.

Autor: Mgr.Darina Drusová  Škola: ZŠ sv. Dominika Savia Pridané: 12 Apríl 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1112x

 

Statická energia - pozitíva a negatíva

Poslaním pokusu je demonštrovať žiakom prítomnosť statickej energie a porozprávať im o jej praktickom využití pri čistení emisií zo spaľovanie uhlia o

Autor: Ing. Marta Rovná  Škola: Základná škola Pridané: 03 Apríl 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1000x

 

Tepelná výmena

Poslaním experimentu je, aby si žiaci overili učivo o tepelnej výmene, naučili sa niektoré poznatky o tepelných stratách a základný princíp výmeny tep

Autor: Ing. Marta Rovná  Škola: Základná škola Pridané: 18 Marec 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1133x

 

Podmienky klíčenia rastlín

Cieľom pokusu je zistiť podmienky klíčenia a následne rastu vyklíčenej rastliny.

Autor: Ing. Eva Berecinová  Škola: Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64, 072 02 Pridané: 14 Marec 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1099x

 

Ako môže teplo produkovať elektrickú energiu?

Týmto pokusom sme chceli dokázať, že teplo dokáže produkovať elektrickú energiu.

Autor: RNDr., Viera, Glosová  Škola: Základná škola Tribečská Pridané: 14 Marec 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1063x

 
Pohybová energia

Pohybová energia

Uskutočnený pokus rozširuje vedomosti žiakov o energii a o jej jednotlivých druhoch; konkrétne ich pozornosť upriamuje na pohybovú energiu a na jej pr

Autor: Mgr.Darina Drusová  Škola: ZŠ sv. Dominika Savia Pridané: 11 Marec 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1539x

  «Začiatok | Predch 1 2 3 4Ďalej | Koniec»

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie