Úvod Neobnoviteľné zdroje energie

Pokusy: Neobnoviteľné zdroje energie

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Predmety
Jazyk a komunikácia

Clovek a príroda


Umenie a kultúra


Matematika a práca s informáciami

Človek a spoločnosť


Zdravie a pohyb
Príroda a spoločnosť

Človek a hodnoty

Človek a svet práce
Vek
Trvanie
Miesto

Vodná sopka

Naším cieľom je oboznámiť žiakov mladšieho školského veku s geotermálnou energiou a jej využitím prostredníctvom projektu regionálnom kontexte. Formou

Autor: Mgr. Eva Žaloudková  Škola: Základná škola Sama Cambela Pridané: 14 Marec 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 898x

 

Veterná Energia - Vytvorenie makety veternej vrtule

Ako funguje veterná vrtuľa?

Autor: RNDr., Viera, Glosová  Škola: Základná škola Tribečská Pridané: 29 Marec 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 1067x

 

Vodná energia - Vytvorenie vodného mlyna

Ako funguje vodný mlyn?

Autor: RNDr., Viera, Glosová  Škola: Základná škola Tribečská Pridané: 29 Marec 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 1097x

 

Geotermálna energia - horúce pramene

Pokus slúži ako model geotermálnej energie

Autor: RNDr., Viera, Glosová  Škola: Základná škola Tribečská Pridané: 29 Marec 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 1041x

 

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie