Úvod Úspory energie

Pokusy: Úspory energie

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Predmety
Jazyk a komunikácia

Clovek a príroda


Umenie a kultúra


Matematika a práca s informáciami

Človek a spoločnosť


Zdravie a pohyb
Príroda a spoločnosť

Človek a hodnoty

Človek a svet práce
Vek
Trvanie
Miesto

Moje Ekomesto

Moje Ekomesto

Nevyčerpateľné zdroje energie Slnko a vietor nám umožnia znížiť spotrebu fosílnych palív na výrobu energie. Pri príprave praktického pokusu si žiaci n

Autor: Mgr.Iveta Jakubová  Škola: Základná škola Pridané: 14 Máj 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1146x

 

Ako šetríme elektrickú energiu v našej škole

Výmena žiaroviek za úsporné žiarovky na chodbách našej školy a výpočet spotreby elektrickej energie v eurách.

Autor: Mgr. Jana Šubertová  Škola: Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Pridané: 14 Máj 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 955x

 

Experiment s izoláciou

Zaizolované budovy bránia unikaniu tepla cez steny, strop a okná. Znižujú sa tým náklady na energie a v konečnom dôsledku tiež množstvo vyprodukovanéh

Autor: RNDr., Viera, Glosová  Škola: Základná škola Tribečská Pridané: 23 Apríl 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 993x

 

Ako šetríme-nešetríme elektrickú energiu

Cieľom pokusu je: 1. odmerať a zapisovať príkon spotrebiča (notebooku) v rôznych režimoch - zapnutý, uspatý, vypnutý zo zásuvky. Z nameraných údajov v

Autor: RNDr. Anna Macková  Škola: ZŠ s MŠ Pliešovce Pridané: 08 Apríl 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 919x

 

Tepelný vodič vs Tepelný izolant

Účelom pokusu je overiť si vedomosti o tepelných vodičoch a tepelných izolantoch v praxi. Žiaci si sami na vlastných príkladoch zdôvodnili, prečo napr

Autor: Ing. Marta Rovná  Škola: Základná škola Pridané: 18 Marec 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1004x

 

Vplyv zateplenia na teplotu v domčeku

Niektoré budovy majú pekné nové fasády a nové plastové okná. Nejde však iba o ich vonkajší vzhľad, ale aj o funkčnosť. Žiaci 7. ročníka našej základne

Autor: RNDr. Viera Keszeghová  Škola: Základná škola s materskou školou Pridané: 11 Marec 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 927x

 

Pokus so zariadením na zachytávanie dažďovej vody

Voda sa v dnešnej dobe stáva strategickou surovinou, je perspektíva skôr zvyšovania ako znižovania cien vody. Okrem ekonomického aspektu je tu aj aspe

Autor: Mgr. Lenka Šebianová  Škola: Základná škola Pridané: 08 Marec 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 971x

 
Veľa tepla alebo veľa svetla?

Veľa tepla alebo veľa svetla?

Pokus je založený na meraní množstva tepla,ktoré produkujú žiarovka a žiarivka a na zisťovaní účinnosti premeny elektrickej energie na svetelnú pri po

Autor: Mgr.Darina Drusová  Škola: ZŠ sv. Dominika Savia Pridané: 22 Január 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 1185x

 

Odstraňovanie vodného kameňa - žrúta energie v domácnostiach nášho mesta

Poslaním pokusu je žiakom názorne predviesť, ako možno jednoduchou pravidelnou údržbou spotrebičov v domácnosti znižovať náklady na spotrebu energie.

Autor: Mgr. Jarmila Noelová  Škola: Základná škola Pridané: 19 December 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 1008x

 

Hľadáme raketové palivo

Hľadáme napodobeninu, ktorá by najvýstižnejšie charakterizovala raketový pohon. Pokusy ukazujú rýchlu, výbušnú reakciu, ktorá pripomína štart rakety.

Autor: Mgr. Martin Jankech  Škola: Základná škola Holubyho Pridané: 28 Marec 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 1054x

  «Začiatok | Predch 1 2 Ďalej | Koniec»

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie