Úvod Úspory energie

Pokusy: Úspory energie

Rozšírené vyhľadávanie | Najnovšie | Najstaršie | Abecedne
Najlepšie hodnotené | Najviac sa páči

Predmety
Jazyk a komunikácia

Clovek a príroda


Umenie a kultúra


Matematika a práca s informáciami

Človek a spoločnosť


Zdravie a pohyb
Príroda a spoločnosť

Človek a hodnoty

Človek a svet práce
Vek
Trvanie
Miesto

Ako nedovoliť teplu unikať?

Jednoduchý pokus žiakom poodhalil,ako prúdi vzduch v miestnosti počas vetrania. To, čo sa naučili, môžu použiť v praxi - správne vetrať počas vykurova

Autor: Mgr. Miriam Libová  Škola: Základná škola Hliník nad Hronom Pridané: 28 Marec 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 790x

 

Ako nespôsobovať tepelné straty?

Ako zbytočne nespôsobovať tepelne straty sa žiaci dozvedeli jednoduchým pokusom, v rámci ktorého pozorovali, ako prúdi teplý vzduch v miestnosti.

Autor: Mgr. Miriam Libová  Škola: Základná škola Hliník nad Hronom Pridané: 28 Marec 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 734x

 

Ako šetríme elektrickú energiu v našej škole

Výmena žiaroviek za úsporné žiarovky na chodbách našej školy a výpočet spotreby elektrickej energie v eurách.

Autor: Mgr. Jana Šubertová  Škola: Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Pridané: 14 Máj 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 742x

 

Ako šetríme-nešetríme elektrickú energiu

Cieľom pokusu je: 1. odmerať a zapisovať príkon spotrebiča (notebooku) v rôznych režimoch - zapnutý, uspatý, vypnutý zo zásuvky. Z nameraných údajov v

Autor: RNDr. Anna Macková  Škola: ZŠ s MŠ Pliešovce Pridané: 08 Apríl 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 694x

 
Bezmotorová loďka

Bezmotorová loďka

Je možné vymyslieť loďku, ktorá je ekologickejšia, tichšia a lacnejšie a pritom sa na nej človek veľa nenamaká. Áno- čo tak ako zdroj použiť obyčajnú

Autor: Mgr. Denisa Kundrátová  Škola: ZŠ s MŠ Malčice Pridané: 27 Marec 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 880x

 
Biokompostovisko

Biokompostovisko

Aktivita je založená na zriadení biokompostoviska v školskej záhrade a na meraní jeho teploty počas procesu rozkladu.Cieľom bolo viesť žiakov k ochra

Autor: Ing.Janka Mikušková  Škola: ZŠ sv. Dominika Savia Pridané: 27 Marec 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 882x

 

ČOVKA - čistička odpadových vôd

Hlavným cieľom je prakticky ukázať žiakom najefektívnejší spôsob čistenia vody (mechanicko-biologické čistenie), kde zariadenie pozostáva z mechanické

Autor: Ing.Lenka Hanáková  Škola: ZŠ s MŠ Šúrovce Pridané: 01 Marec 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 1433x

 

Experiment s izoláciou

Zaizolované budovy bránia unikaniu tepla cez steny, strop a okná. Znižujú sa tým náklady na energie a v konečnom dôsledku tiež množstvo vyprodukovanéh

Autor: RNDr., Viera, Glosová  Škola: Základná škola Tribečská Pridané: 23 Apríl 2013  
Hodnotenie: Páči sa: 733x

 

Hľadáme raketové palivo

Hľadáme napodobeninu, ktorá by najvýstižnejšie charakterizovala raketový pohon. Pokusy ukazujú rýchlu, výbušnú reakciu, ktorá pripomína štart rakety.

Autor: Mgr. Martin Jankech  Škola: Základná škola Holubyho Pridané: 28 Marec 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 794x

 

Je teplý vzduch rovnako ťažký ako studený?

Pokusom si žiaci overovali vlastnosti vzduchu. Zisťovali, ako sa teplý vzduch počas vykurovacieho obdobia pohybuje. Naučili sa, ako rozmiestniť nábyto

Autor: Mgr. Miriam Libová  Škola: Základná škola Hliník nad Hronom Pridané: 28 Marec 2012  
Hodnotenie: Páči sa: 763x

  «Začiatok | Predch 1 2 Ďalej | Koniec»

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie