Úvod Úspory energie Veľa tepla alebo veľa svetla?

Veľa tepla alebo veľa svetla?

Pridané: 22.01.13 Názov: Veľa tepla alebo veľa svetla?
Autor: Mgr.Darina Drusová
Škola: ZŠ sv. Dominika Savia, Dubnica nad Váhom

Perex:
Pokus je založený na meraní množstva tepla,ktoré produkujú žiarovka a žiarivka a na zisťovaní účinnosti premeny elektrickej energie na svetelnú pri použití týchto svietidiel.

Predmety:
Slovenský jazyk a literatúra, Fyzika, Informatika, Prírodoveda

Vek: 13+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Lampy,žiarovka, žiarivka - obe s rovnakým svetelným tokom; teplomery.

Cieľ:

1.Oboznámiť žiakov s modernými, ekologicky a ekonomicky účinnejšími druhmi svietidiel a propagovať ich používanie. 2.Poukázať na spôsoby šetrenia energiou. 3.Demonštrovať príklad premeny elektrickej energie na viditeľné svetlo. 4.Formovať u žiakov vzťah k prírodovedným predmetom. 5.Viesť žiakov k analytickému a kritickému mysleniu, podporovať ich samostatnosť a kreativitu.

Metodický postup:

1.PRÍPRAVNÁ FÁZA:

Pokus bol realizovaný formou  rovesníckeho vyučovania, kedy žiaci 9. ročníka štvrtákom na vyučovacej hodine prírodovedy najskôr porozprávali o energii, o spôsoboch šetrenia ňou v škole i v domácnosti. Deviataci mladších spolužiakov oboznámili aj s úspornými druhmi svietidiel, ukázali im ich a následne demonštrovali pokus.

2. REALIZAČNÁ FÁZA:

Žiaci 9. ročníka do prinesenej lampy najskôr založili žiarivku. Lampu zapli a vo vzdialenosti 15 cm od žiarivky 1 minútu podržali teplomer. Odmerali teplotu, ktorú žiarivka produkovala a zaznamenali ju. Predstavovala 23°C. Lampu vypli a žiarivku nechali vychladnúť.

Potom do lampy založili žiarovku. Lampu zapli a vo vzdialenosti 15 cm od žiarovky 1 minútu podržali teplomer, odmerali teplotu, ktorú žiarovka produkovala a zaznamenali ju. Predstavovala 58°C. Lampu vypli a žiarovku nechali vychladnúť.

3.ZÁVER:

 Na základe nameraných hodnôt teplôt žiaci dospeli k záveru, že žiarovka v porovnaní so žiarivkou  produkuje väčšie množstvo tepla a  nižšiu účinnosť premeny elektrickej energie na viditeľné svetlo.

Žiarivka naopak -   má nižšiu produkciu tepla, ale vyššiu účinnosť premeny elektrickej energie na viditeľné svetlo. Zároveň si žiaci všimli, že žiarivka má priaznivé sfarbenie svetla.

Pokusom žiaci poukázali na úspornosť žiarivky a na  nevyhnutnosť výmeny klasických svietidiel za úsporné druhy svietidiel, a to nielen v školskom prostredí, v domácnostiach, ale aj vo všetkých inštitúciách  mesta i na verejných priestranstvách. 

4. OBMENY POKUSU:

Pokus je možné uskutočniť aj v domácom prostredí a poukázaním na úspornosť týchto moderných svietidiel propagovať jeden zo spôsobov šetrenia energiou.

Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Jednoduchý a veľmi názorný pokus. Je treba oceniť zvolenú témy, je vysoko aktuálna. Prínosom je iný pohľad na danú problematiku. Ak je uvedená prezentácia určená aj pre mladších žiakov, mala byť viac názorná (viac obrázkov a pod.), mohli tam byť uvedené snímky, napr. o šetrení energie."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie