Úvod Úspory energie Vplyv zateplenia na teplotu v domčeku

Vplyv zateplenia na teplotu v domčeku

Pridané: 11.03.13 Názov: Vplyv zateplenia na teplotu v domčeku
Autor: RNDr. Viera Keszeghová
Škola: Základná škola s materskou školou, Bratislava 3 - Nové Mesto

Perex:
Niektoré budovy majú pekné nové fasády a nové plastové okná. Nejde však iba o ich vonkajší vzhľad, ale aj o funkčnosť. Žiaci 7. ročníka našej základnej školy sa o tom chceli sami presvedčiť.

Predmety:
Fyzika

Vek: 10+

Trvanie: do 10 minút

Pomôcky: domčeky z legových kociek, kartón, polystyrén, digitálny teplomer

Cieľ:

Cieľom pokusu bolo poukázať na súvis zateplenia domčekov s poklesom teploty v domčeku

Metodický postup:

Žiaci zostrojili z legových kociek domčeky dvoch rôznych veľkostí, dva zostali nezateplené (neobalené), dva zateplili kartónom, dva polystyrénom. Odmerali teplotu v domčekoch. Potom vyniesli domčeky von pred budovu školy a pozorovali a merali pokles teploty v jednotlivých domčekoch. Svoje pozorovania vyhodnotili.


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Veľmi pekne zdokumentovaný pokus. Téma je veľmi aktuálna,prepojenie s každodenným životom je prínosom. Samotný pokus je hravý a realizovaný s netradičnými pomôckami. Kocky z lega deti veľmi obľubujú, čím sú veľmi dobre motivované na úvod a samotnú realizáciu pokusu."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie