Úvod Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné Mgr. Jana Šubertová

Mgr. Jana Šubertová


Aprobácia:
matematika - fyzika

Účasť učiteľa v moduloch:

Zoznam príspevkov podľa modulov:

Škola v akcii
Učiteľ nemá žiadne príspevky v tomto module
Moderné vyučovanie
Učiteľ nemá žiadne príspevky v tomto module
Pokusy a videá
Využitie slnečnej energie
Ako šetríme elektrickú energiu v našej škole

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie