Úvod Obnoviteľné zdroje energie Využitie slnečnej energie

Využitie slnečnej energie

Pridané: 13.05.13 Názov: Využitie slnečnej energie
Autor: Mgr. Jana Šubertová
Škola: Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné, Humenné

Perex:
Zostrojiť model domu, ktorý je osvetlený pomocou solárneho modulu.Zostrojiť slnečný kolektor na získanie teplej vody.

Predmety:
Fyzika

Vek: 13+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: solárny panel, drevotriesková doska, 2m ABS páska hrubá 2mm, 2m drôtu 1x0,5mm2, 2 ks červených LED diód, bužírka zmršťovacia 3,2mm – 25cm, tavné lepidlo, 2 balenia špajdlí, lepidlo, 2 ks papiera A4, 3g cínu, formátovacia píla, olepovačka ABS hrán, vŕtačka, spájkovačka, tavná pištoľ, sada vrtákov do dreva, sada skrutkovačov, štikacie kliešte, odizolovacie kliešte, zapaľovač, alobal, škatuľa, čierny výkres, tenká hadica z plastu, potravinárska fólia, dva kolíky na bielizeň

Cieľ:

Oboznámiť žiakov s pojmom slnečná energia a jej využitím. Pomocou zostrojeného modelu overiť výrobu elektrickej energie pomocou solárneho modulu. Zostrojiť slnečný kolektor na získanie teplej vody. Zaujať kladný postoj k spôsobom vedúcim k úsporám energie.

Metodický postup:


Motivačná fáza: Prečítanie článku z časopisu GEO o 60 000 ekologických chladničkách na solárnu energiu, ktorými je zásobovaná Afrika.

Realizačná fáza:

Vytvorenie prezentácie v powerpointe na tému: Slnečná energia žiačkou deviateho ročníka, s cieľom oboznámiť svojich spolužiakov v nižšom ročníku s danou problematikou.

Zostrojenie modelu domu, ktorý je osvetlený pomocou solárneho modulu žiakom deviateho ročníka a jeho následná prezentácia žiakom ôsmeho ročníka na hodine fyziky.

Zostrojenie slnečného kolektora na získanie teplej vody žiakmi ôsmeho ročníka, ktorý bol spoločne vynesený na školský dvor. Po hodine na priamom slnku teplota vody v kolektore stúpla o 16°C.

Záver: Žiaci realizáciou pokusov overili použitie slnečnej energie na výrobu teplej vody a elektrickej energie. Zistenie, že Slnko je obnoviteľný zdroj energie, ktorý vedie k úspore energií v domácnostiach.

 Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pokus je zaujímavý a má dobré prepojenie s praxou. Oceňujeme najmä jeho motivačnú časť a realizáciu pokusu žiakmi z rôznych ročníkov. Vzhľadom na náročnosť použitých pomôcok si ho však žiak nemôže vytvoriť sám, napr. v domácich podmienkach."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie