Úvod Úspory energie Ako šetríme elektrickú energiu v našej škole

Ako šetríme elektrickú energiu v našej škole

Pridané: 14.05.13 Názov: Ako šetríme elektrickú energiu v našej škole
Autor: Mgr. Jana Šubertová
Škola: Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné, Humenné

Perex:
Výmena žiaroviek za úsporné žiarovky na chodbách našej školy a výpočet spotreby elektrickej energie v eurách.

Predmety:
Fyzika

Vek: 13+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: úsporné žiarovky, kalkulačka, notebook, dataprojektor

Cieľ:

Pozorovanie spotreby elektrickej energie, pri ktorej sa žiaci naučia vypočítať cenu spotreby elektrickej energie žiarovky a úspornej žiarovky. Šetriť elektrickou energiou v priestoroch školy. Výpočtom zistiť úsporu elektrickej energie v číslach. Dozvedieť sa z prístupných materiálov VSE ceny elektriny v domácnostiach a uvedomiť si dôležitosť šetrenia pre našu budúcnosť.

Metodický postup:


Motivačná fáza: Oboznámenie žiakov s aktuálnym  cenníkom elektriny na rok 2013 platného od 18.apríla 2013 z internetovej stránky Východoslovenskej energetiky – VSE.

Realizačná fáza: Žiaci vytvorili prezentácie na tému: Žiarovka a jej objavenie, ktoré následne prezentovali s názornými ukážkami niektorých typov žiaroviek používaných v ich domácnostiach.

Pán školník vymenil všetky žiarovky na našich chodbách za úsporne žiarovky.

Žiaci spočítali svietidlá na všetkých chodbách školy a výpočtom zistili cenu spotrebovanej elektrickej energie v eurách.


Záver: Žiaci pokusom zistili, že výmenou klasických žiaroviek za úsporné žiarovky šetríme elektrickú energiu v škole, ale aj v domácnostiach a na každom mieste, kde sa používajú svietidlá na osvetlenie priestoru. Klasické žiarovky by sme mali vymieňať postupne za úspornejšie druhy žiaroviek a tým by sme šetrili elektrickou energiou. A keďže žiarivky majú dlhšiu životnosť, budeme tým šetriť aj životné prostredie.

Obmeny aktivity: Aktivitu je možné realizovať v triedach, v školskej jedálni, v šatniach, v telocvični, alebo v domácnostiach žiakov.
Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme výber veľmi aktuálnej témy s praktickým využitím nielen v škole ale aj v domácnostiach. Pozitívne hodnotíme pracovné listy, ktoré si žiaci sami vytvorili a na základe toho vypočítali úsporu energie. Na druhej strane pokus je v súlade s témou málo inovatívny a atraktívny."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie