Úvod Úspory energie Hľadáme raketové palivo

Hľadáme raketové palivo

Pridané: 28.03.12 Názov: Hľadáme raketové palivo
Autor: Mgr. Martin Jankech
Škola: Základná škola Holubyho, Piešťany

Perex:
Hľadáme napodobeninu, ktorá by najvýstižnejšie charakterizovala raketový pohon. Pokusy ukazujú rýchlu, výbušnú reakciu, ktorá pripomína štart rakety.

Predmety:
Fyzika, Chémia, Biológia, Pracovné vyučovanie

Vek: 13+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: Trojnožka, kužeľová banka, gumová zátka z otvorom, sklenená trubica, liehový kahan, azbestová sieťka, špajdla, umelohmotný demižón, lafeta s uzáverom, strička

Cieľ:

Pokúsiť sa o ukážku raketového paliva, ktoré by malo napodobniť palivo v akcii

Metodický postup:

 

1. Pokus s acetylénom

 

 

 

Chemikálie: acetylid vápenatý (karbid), voda

 

Postup: Z jednej strany lafety urobíme malú dierku, cez ktorú budeme aktivovať „palivo“.

Z druhej strany dáme korkový alebo polystyrénový uzáver, tak aby tesnil. Takto

pripravenú lafetu naplníme acetylénom. Do otvorenej lafety vložíme kúsok karbidu.

Zalejeme trochou vody zo stričky a lafetu uzavrieme. Položíme na zem, zapálime si

špajdlu a lafetu  pristupíme chodidlom. Horiacu špajdlu priložíme k malému otvoru

na lafete a aktivujeme utesnený uzáver lafety.

 

Záver: Horiaci acetylén s kyslíkom vystrelí uzáver aj zo zvukovým a svetelným efektom po

zemi.

 


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Veľmi atraktívny pokus pre žiakov, bolo by vhodné ešte doplniť infomáciu o tom, ako je pokus prepojený s témou úspory energie a bližšie vysvetliť znázornené fyzikálne procesy."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie