Úvod Úspory energie Experiment s izoláciou

Experiment s izoláciou

Pridané: 23.04.13 Názov: Experiment s izoláciou
Autor: RNDr., Viera, Glosová
Škola: Základná škola Tribečská, Topoľčany

Perex:
Zaizolované budovy bránia unikaniu tepla cez steny, strop a okná. Znižujú sa tým náklady na energie a v konečnom dôsledku tiež množstvo vyprodukovaného oxidu uhličitého. Úlohou žiakov je zistiť, ktorý materiál má najlepšie termoizolačné vlastnosti

Predmety:
Fyzika, Chémia

Vek: 8+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Štyri identické prázdne plechovky od nápoja • Štyri teplomery • Papier • Baliaca bublinková fólia • Rolka vaty • Elastické upínadlá (gumičky) • Časovač, stopky • Varná kanvica

Cieľ:

Cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastného pokusu zistili, ktorý materiál má najlepšie tepelno-izolačné vlastnosti.

Metodický postup:

1. Žiaci najskôr napíšu pri ktorom materiáli predpokladajú, že najlepšie uchová teplú vodu v plechovke: papier, bublinková fólia alebo vata.

2. Tri plechovky obaľte rôznymi materiálmi. Materiály upevnite upínadlom (napríklad gumičkami). Štvrtá plechovka ostane neobalená a bude slúžiť ako „kontrolná vzorka“.

3. Naplňte kanvicu vodou a ohrejte ju bez toho, aby zovrela. Potom do každej plechovky nalejte rovnaké množstvo vody.

4. Do každej plechovky ponorte teplomer a odmerajte teplotu. Namerané hodnoty zapíšte. Meranie opakujte každých 5 minút po dobu aspoň 35 minút

Záver: Ktorý materiál najlepšie tepelne izoluje a prečo?

Vyšlo nám, že najlepším izolantom je vata pretože je to pórovitý materiál. V jednotlivých póroch sa nachádza vzduch, ktorý je veľmi dobrý tepelný izolant.

Materiály sa dajú rôzne obmieňať, namiesto pleachovky sa dajú použiť aj iné nádoby, napríklad tégliky od jogurtu.


1Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Jednoduchý a efektívny pokus. Pokus je dobrým námetom na úsporu energie. Oceňujeme hodnotný pracovný list. Na druhej strane pokus mohol byť prepojený viac s reálnym životom a výsledky mohli byť spracované v prezentácii."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie