Úvod Úspory energie Tepelný vodič vs Tepelný izolant

Tepelný vodič vs Tepelný izolant

Pridané: 18.03.13 Názov: Tepelný vodič vs Tepelný izolant
Autor: Ing. Marta Rovná
Škola: Základná škola, Bratislava 2 - Ružinov

Perex:
Účelom pokusu je overiť si vedomosti o tepelných vodičoch a tepelných izolantoch v praxi. Žiaci si sami na vlastných príkladoch zdôvodnili, prečo napr. na niektorých zariadeniach v domácnosti je použití tepelný vodič a naopak niekde tepelný izolant. Naučili sa tiež ako možno uchovať jedlo so zachovaním jedlo teploty po uvarení.

Predmety:
Fyzika

Vek: 13+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: Laboratórny teplomer, kalorimeter, termoska, 10 cm predmety z kovu, polystyrénu, PE a dreva, pohár na vodu - resp. sklenná nádoba

Cieľ:

Overenie, upevnenie a osvojenie učiva o teplených vodičoch a tepelných izolantoch, praktické využitie rôznej intenzity šírenia tepla v tepelných vodičoch a tepelných izolantoch.

Metodický postup:

Prípravná a realizačná fáza pokusu v postupnosti krokov:

Žiaci po výklade učiva najskôr pripravili žiacke práce o kalorimetri a aj o tepelnej energii v bežnej praxi a v každodennom živote. 

V druhej etape aktivity realizovali pod vedením učiteľa dva jednoduché pokusy. 

Spôsob motivácie a zapojenia žiakov:

Žiaci boli motivovaní technickou literatúrou a ukážkami z internetu. Pripravili žiacke práce, participovali osobne na priebehu pokusov aj ich vyhodnotení. 

Obmeny pokusu:

Ako tepelný vodič možno použiť napr. medený drôt, ako tepelný izolant sadrokartón alebo lisované dosky na báze sklenej vaty. Popis výstupov pokusu:

Žiaci po ukončení a vyhodnotení pokusu bolo hodnotení známkou. 


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Pekne zdokumentovaný pokus, zapojenie žiakov vlastnými prácami. Téma je aktuálna a oceňujeme najmä snahu žiakov hľadať informácie v rôznych zdrojoch. K širšiemu významu by prispelo pripravenie prezentácii na danú tematiku a uvedenie zopár fotografií."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie