Úvod Neobnoviteľné zdroje energie Geotermálna energia - horúce pramene

Geotermálna energia - horúce pramene

Pridané: 29.03.12 Názov: Geotermálna energia - horúce pramene
Autor: RNDr., Viera, Glosová
Škola: Základná škola Tribečská, Topoľčany

Perex:
Pokus slúži ako model geotermálnej energie

Predmety:
Fyzika, Chémia, Biológia, Prírodoveda

Vek: 8+

Trvanie: do 10 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: Pomôcky: Väčšia sklenená nádoba, nádoba s horúcou vodou, malá fľaška s uzáverom (napríklad od liekov), potravinárske farbivo (čierna instantná káva)

Cieľ:

Cieľom pokusu je ukázať na akom princípe fungujú geotermálne pramene. Energia týchto horúcich prameňov sa využíva napríklad na liečebné účely a na vykurovanie. Zároveň sme diskusiou objavili miesta na Slovensku, kde by mohla mať táto forma energie najväčší potenciál vzhľadom na prírodné faktory nevyhnutné na jej efektívne využitie.

Metodický postup:

Jednoduchý a veľmi efektný pokus demonštrujúci spôsob fungovania geotermálnej energie.

Pomôcky: Väčšia sklenená nádoba, nádoba s horúcou vodou, malá fľaška s uzáverom (napríklad od liekov), potravinárske farbivo (čierna instantná káva)

Návod: Sklenenú nádobu naplníme do 3/4 studenou vodou. Malú fľašku naplníme horúcou vodou a dáme do nej potravinárske farbivo (kávu). Zatvoríme  uzáver  a  potom   fľašku položíme na dno  nádoby. Otvoríme uzáver , v dôsledku rôznej teploty vznikne akýsi "sopečný výbuch" pod vodou.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Oceňujeme kritický pohľad na alternatívne zdroje energie prostredníctvom SWOT analýzy a motivujúci úvod v prezentácii pokusu. Bolo by vhodné prezentáciu doplniť o detailné vysvetlenie celého procesu pokusu."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...



Ďalšie informácie