Úvod Rôzne Čistenie odpadových vôd

Čistenie odpadových vôd

Pridané: 28.03.12 Názov: Čistenie odpadových vôd
Autor: Mgr. Gabriela Šurínová
Škola: Základná škola, Jedľové Kostoľany

Perex:
Vysvetliť žiakom potrebu a princíp čistenia odpadových vôd a jej následné využitie.

Predmety:
Fyzika, Chémia, Biológia, Prírodoveda

Vek: 6+

Trvanie: viac ako 45 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: Dve kadičky, laboratórna lyžička, kvapkadlo, odmerný valec, aparatúra na filtráciu, hodinové sklíčko, filtračný papier,kuchynské sitko, sklená tyčinka, lievik. CHEMIKÁLIE: voda, potravinárske farbivo, aktívne uhlie, jadrové mydlo, kamenec, piliny.

Cieľ:

Oboznámenie žiakov s potrebou recyklovania odpadových vôd a ich následným využitím.Naučiť žiakov princíp mechanického a chemického čistenia odpadových vôd. Ukázať žiakom domácu čističku odpadových vôd.

Metodický postup:

Prípravná fáza:

Získavanie informácií o postupe pri čistení odpadových vôd a o využití recyklovanej vody.

 

Realizácia pokusu:

1. V kadičke zmiešame jednu lyžičku pilín, 5 kvapiek roztoku potravinárskeho farbiva, dve lyžičky nastrúhaného jadrového mydla a 100ml vody. Zmes dobre premiešame. Takto sme si pripravili znečistenú vodu, ktorú nasledujúcim postupom vyčistíme.

2. Pripravenú zmes prelejeme cez kuchynské sitko do pripravenej kadičky.

3. Do precedenej zmesi pridáme jednu lyžičku kamenca.

4. Vzniknutú zmes prefiltrujeme cez filtračný papier na filtračnej aparatúre.

5. Do filtrátu vhodíme jednu tabletku aktívneho uhlia.

6. Vzniknutú zmes znova prefiltrujeme.

 

Následná exkurzia v blízkosti školy v obci Jedľové Kostoľany, kde sa využíva čistička odpadových vôd pre domácnosti.

 


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Nevšedný pokus, ktorý môže byť pre mnohých inšpiráciou. Oceňujeme fakt, že namiesto frontálneho predvedenia pokusu pedagógom žiaci realizovali pokus samostatne. Za zváženie by stálo, či je na tomto príklade možné vysvetliť hlbšie chemické deje, ktoré prebiehajú pridaním kamenca a aktívneho uhlia."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie