Úvod Energia v škole Exteriér školy Spolu na ihrisku

Spolu na ihrisku

Pridané: 14.05.13 Názov: Spolu na ihrisku
Autor: Ing. Iveta Petíková
Škola: Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Košice 2 - Myslava

Perex:
Spoločne dosiahneme viac. Týmto heslom sa snažíme žiť aj v našom meste a sme veľmi radi, že sa nám to darí. Najväčší zamestnavateľ mesta a hlavní predstavitelia magistrátu boli nielen hosťami našej školy, ale aj pomocníkmi pri výsadbe stromčekov na našom novom ihrisku.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
Úspora sa nedá presne vyčísliť, no zachránenie 40 kusov stromčekov má určite veľký význam. Všetci zúčastnení pracovali bezplatne.

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
1 deň/dní

Východiskový stav
Pri výstavbe nového ihriska sme plánovali aj výsadbu stromčekov, ktoré spĺňajú nielen estetický účel, ale vytvárajú aj tieň čo určite skvalitňuje pobyt deťom na ihrisku. Nedostatkom boli samozrejme financie, no ak sa v tomto projekte hovoríme o energii v meste, nie stále to musí byť určitý druh energie, ale môžeme to chápať aj ako tak veľmi potrebnú pozitívnu enegriu, ktorá viedla k spojeniu v významných ľudí a firiem mesta a v jeden víkendový deň sa zrealizovala spoločná výsadba.

Realizačný tím
učitelia, vedenie školy, ostatní zamestnanci školy, rodičia,

Riešenie

Kroky realizácie boli v podstate jednoduché. Stačil zámer, že ihrisko potrebuje zazelenať a stačila už spomínaná pozitívna energia a realizácia už išla krok po kroku akosi sama.

Najprv sme dali dopyt na správu mestskej zelene, ktorá v tom čase pri prebiehajúcej výstavbe v našom meste musela uvoľniť a vypratať priestor na ktorom boli krásne veľké tuje. Vyhoveli našej požiadavke a následne  nám ich bezplatne dopravili do školy. Potom po dohovore s USS Košice a Magistrátom mesta Košice sme dohodli termín výsadby. Veľkým pomocníkom bolo aj strojové vyhĺbenie diery pre stromčeky.  Na brigáde deti s vyšších ročníkov nakladali stromčeky na fúrik a dospelí ich jeden po druhom sadili. Nakoniec nám pomohla aj príroda, pretože hneď po výsadbe začalo výdatne pršať. Spojili sme sily a výsledok spolupráce bol za jeden deň hotoví.

 

Ďalšie využitie EO

Aj napriek tomu, že naše deti s diagnózou autizmus majú svoj svet, v ktorom majú aj svoje problémy vedia sa popri hre na ihrisku starať aj o vysadené stromčeky. Starostlivo ich zavlažujú a starajú sa o ne nielen na voľných hodinách, ale aj na pracovnom vyučovaní.

Komunikácia EO

Akciu sme prezentovali v rámci našej školy. Vedenie školy oslovilo nielen predstaviteľov mesta, ale aj zainteresované firmy. Na výsadbe sa zúčastnili aj rodičia, ktorý veľmi prispeli pri úprave nášho areálu. Miestny obyvatelia majú voľný vstup nielen na naše nové ihrisko, ale aj celý pozemok a stromčeky si veľmi pochvaľujú.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Zrealizovaná aktivita nepochybne prispela k skvalitneniu životného prostredia na škole. Oceňujeme najmä, že škola dokázala zapojiť do projektu predstaviteľov magistrátu a firmy. Do budúcnosti by bolo však potrebné doplniť daný projekt o konkrétne energetické opatrenie, ktoré by škole prinieslo úsporu."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie