Úvod Obnoviteľné zdroje energie Lacný zdroj tepla

Lacný zdroj tepla

Pridané: 23.04.13 Názov: Lacný zdroj tepla
Autor: Mgr. Miroslav Straško
Škola: Základná škola, Poltár

Perex:
porovnanie zdrojov tepla, vysloviť ich výhody a nevýhody meranie tepla získané ohňom, elektrickou energiou a slnečnou energiou princíp činnosti slnečných kolektorov

Predmety:
Fyzika

Vek: 12+

Trvanie: do 45 minút

Miesto: Trieda

Pomôcky: elektrický ohrievač, kahanec, teplomery, kadičky, odmerný valec, slnko, voda

Cieľ:

využitie slnečnej energie ako možnosti zdroja tepla použiteľného na ohrev vody, ktorý je šetrný aj k prírode a patrí medzi obnoviteľné zdroje enegrie

Metodický postup:

Cieľ vyučovacej hodiny – žiaci na základe uvažovania porovnajú jednotlivé zdroje tepla, ich výhody a nevýhody, ich dopad na životné prostredie, šetrenie energie, princíp slnečných kolektorov na ohrev vody a možnosti jeho využitia

Príprava na vyučovanie – aktivita žiakov:

1.       Čo môžeme využiť ako zdroj tepla?

2.       Porovnaj vymenované zdroje tepla a zoraď  ich:

a)      Podľa rýchlosti ohrevu vody – od najrýchlejšieho po najpomalší

b)      Podľa finančnej náročnosti  - od najlacnejšieho po najdrahší

3.       Porovnaj vymenované zdroje tepla a vyslov ich výhody a nevýhody

4.       Charakterizuj ako sa vymenované zdroje tepla správajú voči životnému prostrediu.


Hlavná časť hodiny – ohrev vody rôznymi zdrojmi

1.       Ako zdroj tepla použijeme oheň, elektrickú energie, energiu slnka

2.       Meranie ohrevu rovnakého množstva tepla za rovnaký čas

3.       Zapisovanie nameraných údajov do tabuľky

4.       Vytvorenie grafu a čítanie informácií z grafu


Záverečná časť hodiny – vyslovenie záverov o možnosti ohrevu vody

Na základe možnosti ohrevu vody energie slnka vymenovať možnosti použitia tohto ohrevu vody v bežnom živote. Vysvetlenie princípu činnosti slnečného kolektoru.


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Dokumenty:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Téma pokusu je veľmi zaujímavá a motivujúca do ďalšieho bádania. Do budúcnosti odporúčame realizovať pokus a teoretické poznatky zaujímavejšou formou. V závere by sme zhrnuli konkrétne výstupy napr. efektívnosť jednotlivých krokov alebo vplyv na životné prostredie."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie