Úvod Zapojené školy Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64, 072 02

Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64, 072 02, Tušická Nová Ves 64, Tušická Nová Ves 072 02

Profil školy

Webová stránka školy:
www.zstusicka.edu.sk

Mesto:
Tušická Nová Ves

Adresa:
Tušická Nová Ves 64,
Tušická Nová Ves
072 02

Účasť školy v moduloch:

Výsledky školy:

Zoznam registrovaných učiteľov:

Zoznam príspevkov podľa modulov:

Škola v akcii
Rovesnícke vzdelávanie k minimalizácii spotreby energií v škole
Triedenie a recyklácia odpadu
Moderné vyučovanie
Výroba recyklovaného papiera
Pokusy a videá
Podmienky klíčenia rastlín

Účasť v celkovej súťaži

Ročník Účasť
Energia v našej škole škola sa celkovej súťaže nezúčastnila
Energia v našom meste škola sa celkovej súťaže nezúčastnila

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie