Úvod Energia v škole Iné Naučme sa šetriť

Naučme sa šetriť

Pridané: 14.03.13 Názov: Naučme sa šetriť
Autor: RNDr., Viera, Glosová
Škola: Základná škola Tribečská, Topoľčany

Perex:
Oboznamovanie sa so spôsobmi šetrenia energiou a následné vytváranie letákov, ktoré môžu pomôcť šetriť aj rodičom a ostatným obyvateľom nášho mesta.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:

Finančná náročnosť EO
15 EUR

Časová náročnosť EO
2 týždeň/týždňov

Východiskový stav
Zistili sme, že mnoho ľudí ešte stále nevie ako šetriť, preto sme im chceli dať jednoduchý návod ako na to.

Realizačný tím
učitelia, žiaci,

Riešenie

Deti si predovšetkým museli zistiť, ako sa dá šetriť energiou (elektrina, plyn, voda...) v domácnosti. Prvoradou úlohou bolo získať čo najviac informácií o tom, ako môže vlastná aktivita ovplyvniť výšku faktúry a následný stav peňaženiek rodičov. Informácie sa získavali predovšetkým z internetu.

Následne sme tieto informácie spolu zosumarizovali, predebatovali a vybrali tie, ktoré sa dajú jednoducho aplikovať do nášho života bez toho, aby si vyžadovali veľkú počiatočnú investíciu.

Z vybraných informácií sme zostavili leták, ktorý sme distribuovali do poštových schránok obyvateľov mesta. Snažili sme sa ukázať, že aj jednoduchá zmena v našom správaní môže mať za následok signifikantnú úsporu energie.


Táto aktivita je vhodná v podstate pre všetky deti, my sme ju realizovali so staršími žiakmi z ôsmeho a deviateho ročníka, keďže letáky boli reálne distribuované obyvateľom mesta. Dá sa však robiť aj s menšími deťmi, ktoré môžu svoje zistenia publikovať v školskom časopise, prezentovať rodičom či ostatným spolužiakom.

Ďalšie využitie EO

Informácie sme získavali okrem iného aj na hodinách chémie, fyziky a biológie. Letáky žiaci pripravovali aj na občianskej a výtvarnej výchove.

Komunikácia EO

Letáky boli vložené do schránok obyvateľom mesta s bydliskom v okolí ZŠ, vložené za stierače áut alebo distribuované priamo ľuďom na ulici.


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Dokumenty:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"V projekte ako najväčšie pozitívum je vnímaná aktivita žiakov, ktorí sa venovali získavaniu informácií o možnostiach úspor energie v danom letáčiku a snažili sa tieto informácie ďalej zmysluplne podať. Daná aktivita však neprispieva ku konkrétnej úspore na škole."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie