Úvod Zapojené školy Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855/12

Základná škola Ul. kpt. Nálepku 855/12, Ul. kpt. Nálepku 855/12 885/12, Nové Mesto nad Váhom 91501

Profil školy

Webová stránka školy:

Mesto:
Nové Mesto nad Váhom

Adresa:
Ul. kpt. Nálepku 855/12 885/12,
Nové Mesto nad Váhom
91501

Účasť školy v moduloch:

Výsledky školy:

Zoznam registrovaných učiteľov:

Zoznam príspevkov podľa modulov:

Škola v akcii
Zníženie energetickej náročnosti v budove školy
Zateplenie spojovacej chodby a vestibulu
Moderné vyučovanie
Fosílne palivá a obnoviteľné zdroje energie
Pokusy a videá
Veterný mlyn
Solárne panely
bioplyn
Vodný mlyn
Zachytávanie prachových častíc

Účasť v celkovej súťaži

Ročník Účasť
Energia v našej škole škola sa celkovej súťaže nezúčastnila
Energia v našom meste škola sa celkovej súťaže nezúčastnila

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie