Úvod Rôzne Tuhnutie sadry- exotermické reakcie v bežnom živote

Tuhnutie sadry- exotermické reakcie v bežnom živote

Pridané: 28.12.11 Názov: Tuhnutie sadry- exotermické reakcie v bežnom živote
Autor: Mgr.Martina Kullová
Škola: Základná škola Svrčinovec 336, Svrčinovec

Perex:
S chémiou sa stretávame na každom kroku. Pri tuhnutí sadry pozorujeme priebeh exotermickej chemickej reakcie.

Predmety:
Chémia

Vek: 12+

Trvanie: do 30 minút

Miesto: Trieda, Exteriér

Pomôcky: sadra, voda, chemická lyžička, nádoba, teplomer, kadička

Cieľ:

Cieľom je spoznať exotermickú chemickú reakciu z bežného života, prepojenie teoretických vedomostí s praxou.

Metodický postup:

1. Motivačný rozhovor so žiakmi.

Už ste mali niekedy zlomeninu? Pamätáte si, čo ste cítili, keď vám dávali sadru?

Pomáhali ste niekedy otcovi niečo sadrovať? Viete ako sa pripravuje sadra?

Súvisí práca so sadrou  a chémia?

2. Teória

Tuhnutie sadry je chemická reakcia, pri ktorej sa uvolňuje teplo. Reakcie, pri ktorých vzniká teplo sú exotermické.

3. Pokus

-pripravíme si pomôcky: sadra, voda, chemická lyžička, nádoba, teplomer, kadička

-pripravíme si riedku sadru: do 200 ml vody pridáme 6 chemických lyžičiek sadry a premiešame

-teplomerom odmeriame počiatočnú teplotu a zapíšeme ju

-teplotu meriame opäť po 10 min a zapíšeme /pozn. sadra ešte nie je úplne tuhá/

4. Výstup pokusu

Pokusom sme dokázali, že tuhnutie sadry je exotermická reakcia.

 


Materiály potrebné na realizáciu aktivity:

Obrázky:


Materiály dokumentujúce realizáciu aktivity:

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Klasický postup, dobre známy žiakom, na ktorom je zaujímavý sprievodný jav a to dôkaz vzniku tepla. Popisu pokusu by pomohol návrh spôsobu, ako aktivitu spraviť interaktívnu pre väčší počet žiakov."

Hodnotenie:

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie