Úvod Energia v škole Trieda Ja šetrím, šetri aj ty!

Ja šetrím, šetri aj ty!

Pridané: 22.03.13 Názov: Ja šetrím, šetri aj ty!
Autor: Mgr.Martina Kullová
Škola: Základná škola Svrčinovec 336, Svrčinovec

Perex:
Naučiť sa šetriť a chrániť prírodu prostredníctvom malých energetických opatrení v domácnosti.

Číselne vyjadrená vzniknutá úspora po realizácii EO:
0.00 ine

Spôsob, akým bola vypočítná daná úspora:
úspora sa nepočítala

Finančná náročnosť EO
0 EUR

Časová náročnosť EO
2 týždeň/týždňov

Východiskový stav
Prostredníctvom dotazníka, ktorý vyplnili rodičia sme zistili, že v šetrení energie a prírody môže každý niečo pozitívne urobiť. Vychádzali sme z toho,že: "Čo sa za mladi naučíš, na starosť akoby si našiel...!" To znamená, že treba začať už v detstve, aby sa to stalo pre človeka samozrejmosťou.

Realizačný tím
učitelia, žiaci, vedenie školy, školník, ostatní zamestnanci školy,

Riešenie

1. Pokračovanie energetických opatrení z minulého roka / Heslo: "Škola nemusí byť vysvietená ako Titanic". Ráno pred vyučovaním sme nezasviecovali všetky svetlá, len polovičné množstvo, sme na to zvyknutí.

2. Prenesenie energetických opatrení do domácností prostredníctvom našich žiakov. Žiaci si zrealizované opatrenie zaznačovali prostredníctvom piktogramov do schémy stromu. Energetické opatrenia začali robiť šiestaci, ale s tým, že museli zohnať pre túto aktivitu kamaráta alebo súrodenca.

Ďalšie využitie EO

Projekt Ekofondu máme zaradený v chémii pre 8. ročník. Títo žiaci sú hlavní realizátori projektu.

Komunikácia EO

partnerské vyučovanie, Svrčinovský spravodaj, týždenník Kysuce


Materiály dokumentujúce prípravu, priebeh a prezentáciu EO

Obrázky:

Komisia platformy

Slovné hodnotenie komisie:

"Páči sa nám snaha viesť žiakov k racionálnej spotrebe elektrickej energie v škole či doma. Oceňujeme najmä myšlienku projektu a jej prenos domov k žiakom. V projekte však nie je úplne jasné o aké energetické opatrenie alebo opatrenia ide."

Hodnotenie:

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie

E-learning

E-learning je moderná forma vzdelávania. Oblasť energetických služieb a poradenstva je vynikajúca príležitosť na rozšírenie obsahu vzdelávania o problematiku úspor energie a energetické zhodnocovanie budov v domácnostiach alebo malých prevádzkach. Ponúkame vám on-line k...Ďalšie informácie