Úvod

Kampaň: Kde bolo, tam bolo

Informácie o kampani

  • Škola: ZŠ, Ul. T. J. Moussona, Michalovce, T. J. Moussona 4, 71 Michalovce
  • Mesto: Michalovce
  • Autor/Realizátor: Mgr. Lenka Paľová
  • Realizačný tím: Mgr. Valéria Kocúrová,

Nástenka

Niečo na záver

Kampaň Energia v našom meste prebiehala na našej škole 6 mesiacov. Pravidelne boli organizované spomínané aktivity pre rôzne vekové kategórie obyvateľov mesta. Žiaci našej školy urobili osvetu o šetrení všetkých druhov energie a časť energie sa nám podarilo aj ušetriť. Vyvrcholením celej kampane bol Deň Zeme na našej škole, kde v ekoinfostánku EKOPORADŇA žiaci prezentovali žiakom, rodičom, učiteľov ale aj obyvateľom mesta výsledky našich aktivít.

22 Apríl 2013

Dôslednosťou šetríme ovzdušie

Realizovanou anketou medzi rodičmi našich žiakov bolo zistené, že nie všetci si dajú záležať na tom, aby pravidelne kontrolovali hustotu pneumatík na kolesách svojho auta. Preto sme sa rozhodli počas "Dní bez áut", ktoré organizujeme raz mesačne osloviť rodičov, ktorí predsa doviezli svoje ratolesti do školy autom, požiadať ich o skontrolovanie hustoty ich pneumatík a následne ich buď pochváliť, ak hustota bola v poriadku, alebo ich upozorniť, aby nepodceňovali pravidelnú kontrolu hustenia pneumatík, lebo riskujú zníženie ich priľnavosti, čo predlžuje brzdnú dráhu a tiež zvyšuje spotrebu paliva.

22 Apríl 2013

Aby sme veľa vedeli - netradične

Výstava Svetelné znečistenie ukázala žiakom škodlivosť umelého osvetlenia prírode. Žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili netradičného vzdelávania o energii v OZ Sosna Družstevná p.H., kde si mali možnosť pozrieť ekodom, eko – kompostovacie toalety a zábavnou formou dozvedieť sa viac o energii. So žiakmi 8. ročníka sme navštívili tepelnú elektráreň Vojany ako ukážku výroby elektrickej energie klasickým spôsobom. Žiaci 7. ročníka 60 navštívili zberný dvor mesta Michalovce na Lastomírskej ulici.

14 Apríl 2013

Pod lampou alebo o lampách a o všeličom inom

V spolupráci s mestom Michalovce, konkrétne technickými službami mesta, ktoré majú na starosti osvetlenie mesta, sme zrealizovali aktivitu Pod lampou alebo o lampách a o všeličom inom. Žiaci našej školy spozorovali, že pred večerom, keď je ešte vidno, niektoré lampy svietia a iné nie. Po dohode s pracovníkmi technických služieb mesta sa v poslednom mesiaci realizácie kampane – apríli zmenil režim verejného osvetlenia na jedne týždeň.

14 Apríl 2013

O energii interaktívne

Žiaci si najlepšie zapamätajú poznatky vtedy, keď si to môžu sami vyskúšať, chytiť, zažiť, vypočítať ap. Naša škola mala takú možnosť a vďaka spolupráci s Ekofondom a CEV Živica, sme mali na škole nainštalovanú výstavu Energie 3. tisícročia. Žiaci tak mali možnosť interaktívnou formou sa priamo učiť o energii, jej druhoch, výrobe, spotrebe, možnostiach šetrenia a iné.

14 Apríl 2013

Ekobývanie dnes a zajtra

V rámci hodín fyziky žiaci deviateho ročníka dostali projektovú prácu na tému Ekobývanie dnes a zajtra. Ich úlohou bolo zamyslieť sa nad možnosťami výstavby ekodomov v našom meste. Svoje poznatky v rámci rovesníckeho vzdelávania tlmočili svojim mladším spolužiakom na modeli ekodomu, ktorý si zhotovili. Rovesníckych vzdelávaní sa zúčastnilo 120 žiakov 4. A 5. ročníka.

14 Apríl 2013

Na radosť žiakom, na pomoc Zemi

Už štvrtý rok na našej škole robíme radosť žiakom a ich rodičom. Ako? Nemusia kupovať plastové obaly na zošity a učebnice. Zošity neobaľujeme vôbec a učebnice do papierových, ekologickejších obalov. Dôvody a vypočítané ušetrené financie sú uvedené v priloženom letáku. Minimalizujeme tak množstvo plastového odpadu. takúto výzvu sme predložili všetkým školám v našom meste a zeleným školám v rámci Slovenska. Veríme, že sa postupne pridajú k nám a že ušetrené financie sa využijú ekologickejšie.

22 Marec 2013

Dni bez áut

Cieľom našej kampane je realizácia osvety zameranej k trvalo udržateľnému rozvoju. Nechceme robiť len jednorázové aktivity, ale aktivity pravidelne sa opakujúce, vedúce k ekologicky trvalému správaniu. Jednou z nich je aj pravidelná organizácia Dni bez áut - raz mesačne nabádame našich žiakov a rodičov, aby prišli do školy a práce pešo alebo autobusom. Darí sa nám to tak na 70%. Všetci si zvykli, že v daný deň neznečisťujeme ovzdušie a chôdzou pešo urobíme niečo aj pre svoje zdravie.

22 Marec 2013

Kto chce zdravší byť, bude vodu z vodovodu piť

Pri príležitosti Dňa vody sme 22. marca zrealizovali na škole ekoinfostánok pre žiakov a rodičov o význame a dôležitosti šetrenia vodou. Nabádali sme všetkých, aby aspoň v tento deň pili vodu z vodovodu a nekupovali si minerálku v plastových fľašiach. Pri počte žiakov 500, keď každý vypije 2 l vody denne, tak ušetríme 500 plastových fliaš. Ak sa k nám pridajú rodičia žiakov, bude to o 1000 fliaš menej. Čo myslíte, urobíme dobrý skutok pre našu planétu ?

22 Marec 2013

Od domu k domu

Od domu k domu chodili žiacke ekohliadky z našej školy a ponúkali obyvateľom mesta návod a možnosti šetrenia energií nielen u nich doma, ale aj v práci, meste ap. Kampaň spojili so zberom použitých alkalických batérií a vysvetlením ako sa dajú nahradiť.

07 Marec 2013

«Začiatok | Predch 1 2 Ďalej | Koniec»

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie