Úvod

Kampaň: Šetrenie elektrickej energie v našej obci

Informácie o kampani

  • Škola: Základná škola s materskou školou Cinobaňa, Sídlisko 60, 98522 Cinobaňa
  • Mesto: Cinobaňa
  • Autor/Realizátor: PaedDr. Ľubica Machavová
  • Realizačný tím: Jana Lorinciková

Nástenka

Šetrenie elektrickej energie v nšej obci

Stretnutie žiakov so starostom obce Cinobaňa Prezentácie žiakov k šetreniu energií

23 Apríl 2013

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie