Úvod

Kampaň: Energia v našej obci

Informácie o kampani

  • Škola: ZŠ s MŠ Pliešovce, Školská 17/24, 962 63 Pliešovce
  • Mesto: Pliešovce
  • Autor/Realizátor: RNDr. Anna Macková
  • Realizačný tím:

Nástenka

Výstava v priestoroch školy

Exponáty našej výstavy boli veľmi zaujímavé . Preto sme sa rozhodli ponechať ich dočasne v priestoroch budovy školy.Tam si ich mohli študovať učitelia,žiaci, zamestnanci školy i rodičia. Takto získané informácie môžu žiaci využiť na celoškolskej environmentálnej olympiáde, ktorá bude 30.4. a bude zameraná na využitie slnečnej energie a využitie plastov.

24 Apríl 2013

Pokus - meranie príkonu počítača

Škola mala zapožičaný merací prístroj Voltcraft, ktorý sme využili v 8. a 9. triede na praktické cvičenie. Žiaci merali príkon notebooku zapojeného v rôznych režimoch.Určili úsporu pri úplnom vypnutí počítača zo siete na hodinu, deň mesiac a rok a prepočítali ušetrenú platbu.Zaujímavé bolo rozmýšľanie, koľko hodín môže byť denne počítač vypnutý a koľko by tak ročne ušetrili. Pre učiteľa bolo zaujímavé čítať, ako by žiaci ušetrené peniaze investovali.Vyplnený záznam bol hodntený známkou.

24 Apríl 2013

Naša anketa

Žiaci piateho ročníka navštívili 150 domácností, aby im občania vyplnili dotazníky o spotrebe a šetrení energiami. Získané údaje spracovali na matematike. Otázky:Za ktorú energiu najviac platíte? Šetríte a ako el. energiu? Šetríte a ako plyn? Šetríte a ako vodu? Využívate a ako slnečnú energiu? Výsledky ankety nasmerovali našu kampaň na šetrenie el. energie a využívanie energie Slnka.

23 Apríl 2013

Výstava ENERGIA V NAŠEJ OBCI

22.marca žiaci piatej triedy uskutočnili v priestoroch kultúrneho domu v Pliešovciach počas veľkonočného jarmoku výstavu Energia v našej obci.Prezentovali na nej výsledky svojej ankety o spotrebe a šetrení energie v domácnostiach našej obce , možnosti šetrenia elektrickou energiou a využívanie slnečnej energie v domácnostiach. Výstavu si pozrelo 200 žiakov našej školy a asi 500 návštevníkov z radov rodičov a občanov našej obce.

23 Apríl 2013

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie