Úvod

Kampaň: Školská konferencia o energii

Informácie o kampani

  • Škola: Základná škola, Stredisková 2735/5, 96221 Lieskovec
  • Mesto: Lieskovec
  • Autor/Realizátor: Mgr. Lenka Hudecová
  • Realizačný tím: Mgr. Zastková Slavka, Mgr. Mareková Mariana, Mgr, Butkovská Adriana, Mgr. Valocková Katarína

Nástenka

Deň Zeme

Pravidelne chodíme s otvorenými očami,čistíme okolie našej školy a obce.Vytvorili sme anketu a oslovovali okoloidúcich čo by v našej obci zmenili, ako šetria energiu a naopak s čím sú spokojní. Hodnotili sme okolia domu a do schránok žiaci vkladali "hodnotiace diplomy a poďakovania", ktoré vytvorili.

01 Máj 2013

Veci okolo nás

Daltonský tematický blok- 1.-4.ročníka. Podrobný opis v module link: http://www.platforma.ekofond.sk/moderne-vyucovanie/aktivity/rozne/195-veci-okolo-nas/search

01 Máj 2013

Audit a výsledky šetrenia

V závere kampane pani riaditeľka vyčíslila nami ušetrené financie za šk.r Všetci sme sa aktívne zapojili do realizácie nášho environmentálneho auditu, kde sme hľadali plusy a mínusy našej školy v tom, ako sa správame k nášmu prostrediu a prírode. Výsledkom auditu bolo poznanie, že najviac nám to škrípe v oblasti šetrenia energiou.Vypracovali sme si Environmentálny akčný plán, podľa ktorého by sme chceli postupovať, plniť jednotlivé jeho aktivity a naučiť sa čo najviac o energii a šetrnom využíva

01 Máj 2013

Putovanie VODNEJ KVAPKY

Prezentácia verejnosti daltonského dňa, kedy sme si pripomenuli dôležitosť a význam vody na našej Zemi a na jej počesť sa všetci žiaci a pani učiteľky obliekli do modrých farieb. Naučili, vlastnosti voda, ktorá je nevyhnutná pre život ľudí a nie je až taká samozrejmosť pre všetkých ľudí na svete. zaujímavých informácií sa žiaci o vode dozvedeli prostredníctvom pekných prezentácií a pracovných listov. Svoje vedomosti si overili v kvíze Putovanie Vodnej Kvapky.

01 Máj 2013

Príprava pozvánok a propagácia našej akcie

Žiaci vytvorili plagátiky, ktoré sme vystavili na verejné miesta v obci- zástavka, obchod, bránu školy, obchod, MŠ.. Pozvánky pre rodičov a rodinných príslušníkov, ktoré dostal každý žiak našej školy. Žiaci boli osobne pozvať na pripravovanú akciu pána starostu obce na Obecnom úrade a pani riaditeľku školy.

30 Apríl 2013

Dajme veciam druhú šancu...

Tretiaci v dlhodobej úlohe mali vdýchnuť novú energiu odpadovému materiálu a recyklovať. Vytvorili nový výrobok, popis postupu výroby a užitočnosti veci. Práce sme vystavili na konferencii a inšpirovali verejnosť.

29 Apríl 2013

Informatívne tabule

Vytvorili sme informatívne panely, ktoré priblížia verejnosti naše aktivity so žiakmi prvého stupňa ZŠ Lieskovec. Projekt Zelená škola, Recyklohry a tému, ktorej sme venovali pozornosť.

29 Apríl 2013

Galéria prác

Žiaci všetkých ročníkov výtvarne spracovali tému energie vo výstupných spoločných projektoch, výtvarných prác.

29 Apríl 2013

Kto šetrí má za tri

Štvrtáci si spracovali podrobnú prezentáciu o možnosti šetrenia energií v domácnosti, škole. Zamerali sa na praktické rady, ako ušetriť financie rodičov. V obsiahlej prezentácii sa naučili prepájať efekty, nahrávať,,,

29 Apríl 2013

Zem našimi očami

Žiaci 1. ročníka budú rozprávať o vytvorenom projekte, kde porozprávajú o vzniku našej planéty, národnostiach a ich spôsobe života a multikutúrnej výchove. Na záver zaspievajú pieseň " Naša Zem je guľatá"

29 Apríl 2013

«Začiatok | Predch 1 2 Ďalej | Koniec»

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie