Úvod

Kampaň: Školské solárne dni

Informácie o kampani

  • Škola: Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 17, 03601 Martin
  • Mesto: Martin
  • Autor/Realizátor: Mgr.,Dušan, Haško
  • Realizačný tím: Ing.Martin Uhrín

Nástenka

Deň Zeme-verejná prezentácia kampane

Záverečnou aktivitou kampane, ktorú sme zrealizovali v rámci aktivít Dňa Zeme na Divadelnom námestí v Martine bola verejná prezentácia kampane. Prostredníctvom infostánku sme oboznámili širokú verejnosť s rôznymi možnosťami využitia solárnej energie v bežnej domácnosti. Žiaci si pripravili krátky kvízu s tromi otázkami týkajúcimi sa solárnej energie.V prípade ich správneho zodpovedania dostali okoloidúci malú pozornosť Ekofondu.

22 Apríl 2013

výtvárná súťaž

Treťou aktivitou kampane bola výtvarná súťaž žiakov I. stupňa, v rámci ktorej bolo ich úlohou nakresliť rôzne spôsoby využitia solárnej energie. Autori troch najkreatívnejších prác (solárna topánka, solárne auto a solárny počítač) boli ocenení darčekovými predmetmi Ekofondu. Článok o kampani dnes publikoval aj web Tuiec Online. http://www.turieconline.sk/sport-zdravie/item/409-solarne-dni-na-evanjelickej-skole

19 Apríl 2013

demonštračný experiment

Druhou aktivitou realizovanou v rámci kampane bol demonštračný experiment,pri ktorom žiaci deviateho ročníka pozorovali v externých podmienkach vznik elektrického napätia po dopade slnečného žiarenia na fotovoltický panel.„Učiteľa vždy poteší, keď vidí, že vyučovanie žiakov baví. Som rád že sme si aj takýmto praktickým spôsobom mohli potvrdiť platnosť zásady - čo je ekologické, je aj ekonomické.“ povedal učiteľ fyziky Ing.Martin Uhrín, ktorý experiment žiakom prezentoval.

18 Apríl 2013

exkurzia Martel Slovakia

názorná ukážka fungovania fotovoltických panelov

Prvou aktivitou kampane bola exkurzia žiakov do prevádzky martinskej firmy Martel Slovakia, ktorá sa venuje návrhom a inštalácii fotovoltických systémov. Ing.Filip Beláň- manažér pre obnoviteľné zdroje oboznámil žiakov so stavbou a fungovaním fotovoltického panelu a možnostiach jeho využitia v podmienkach školy a klasickej slovenskej domácnosti.„Sme veľmi radi, že aj prostredníctvom spolupráce s vašou školu môže naša firma realizovať politiku spoločenskej zodpovednosti" povedal Ing.Beláň.

15 Apríl 2013

Energia v škole

Viete ako efektívne šetriť pri osvetlení? Ako znížiť náklady na vykurovanie a znižovať ekologickú stopu? Aké environmentálne zmeny možno spraviť v PC učebni a mnohé iné? Praktické rady a tipy nájdete v atraktívnom prevedení v sekcii Energia v škole. Rovnako ich môžete použiť aj v rámci praktických cvičení.

Ďalšie informácie

Odborné vyučovanie

Hľadáte zaujímavé aktivity na svoje vyučovanie? Animácie o rôznych energetických zariadeniach a princípoch ich fungovania? V sekcii Odborné vyučovanie sú pre vás pripravené kapitoly o energii, jej výrobe a spotrebe, moderných technológiách, poradenstve ako aj základoch energetického zhodnocovania budov.

Ďalšie informácie

Odborný výcvik

Odborný výcvik je kľúčovým pilierom odborného vzdelávania. Žiak má využívať získané teoretické vedomosti zo všetkých odborných predmetov a nadobudnúť praktické zručnosti pre výkon remesla. V tejto sekcii nájdete Praktické cvičenia na prácu v dielňach s technickými zariadeniami, strojmi a prístrojmi.


Ďalšie informácie